Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 25, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Когато не те убиват, санкциите те правят по-силни!

Когато не те убиват, санкциите те правят по-силни!

Когато не те убиват, санкциите те правят по-силни!

Санкционираната с „девети пакет” Русия приема бюджет- заложената инфлация е 5 процента?! При над 20 процента в санкциониращия ЕС?!

 • Пусна на вода най-големия ледораз­бивач в света.
 • Преди дни пусна под вода най-тихата, рес­пек­тивно невидима, под­вод­ница в света.
 • Започна серийно произ­вод­с­тво на меж­дукон­тинен­тал­ната ракета “Сар­мат“, която може да носи 10 ядрени бойни глави с общо тегло над 100 тона и обсег 18000 км — това гаран­тира сигур­ността на дър­жавата за 50 г. нап­ред.
 • Вече почна серийно произ­вод­с­тво на соб­с­т­вен без­пилот­ник “Доб­риня“, дело на кон­церна “Алмаз-Антей“. Вдига 120 км в час, лети на 3 километра височина, на автопилот е до 20 км.
 • Презен­тира без­пилотен “Камаз“ — елек­т­рокамион. Шофира го изкус­т­вен интелект, мес­тно произ­вод­с­тво.
 • Пред­с­тави и пос­лед­ното си изоб­ретение, ръководено от изкус­т­вен интелект-комбайн.
 • Откри мост-магистрала над река Амур към Китай. Шокиращ товаропоток.
 • Сключи договор с Иран за гиган­т­ски добив на газ.
 • Възоб­нови произ­вод­с­т­вото на леген­дар­ния си “Мос­к­вич“ с китайски дизайн.
 • Шашар­дисва НАТО с неиз­чер­паемия си ресурс от високоточни ракети със свои соб­с­т­вени чипове. Прог­нозите на натов­с­ките екс­перти бяха рус­ките ракети да свър­шат към края на пролетта. Вече сме края на годината.
 • Раз­маза светов­ното гос­под­с­тво на колек­тив­ния Запад политически и военно. Скоро и финан­сово. Ресур­сно го е раз­мазала от векове. САЩ и ЕС не вдянаха ли, че с малоум­ните сан­к­ции Западът помогна на Русия да стане независима. Свободна. Сила, на която сим­патизират Африка, Латин­ска Америка, Азия, милиони европейци. Когато едни сан­к­ции не могат да те убият, те правят по-силен“. Николай Белалов От Фейс­бук (със сък­ращения, заг­лавието е на ЗЕМЯ)

България

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Доживяхме дрон да прогнозира зърнената реколта в Добруджа

Доживяхме дрон да прогнозира зърнената реколта в Добруджа

Представите за омазани в масло комбайнери и трактористи са в миналото, днес машините са компютъризирани и всичко се следи чрез GPS-координат...

Прочети още:

Loading...