Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт04082020

Брой 147, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.66794 BGN1 GBP = 2.17283 BGN1 CHF = 1.81364 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Пак спорове възпитава ли водачите системата бонус-малус

Пак спорове възпитава ли водачите системата бонус-малус

Пак спорове възпитава ли водачите системата бонус-малус

Спирането на вой­ната по пътищата не може да се случи с еднок­ратно дейс­т­вие. Бонус-малус сис­темата е въведена в Анг­лия преди 100 години и тя се е доказала във времето. Бъл­гария е една от мал­кото дър­жави, които все още не я изпол­зва“. Това комен­тира пред БНР Бог­дан Мил­чев, пред­седател на Инс­титута за пътна безопас­ност. По думите му тази сис­тема коригира поведението на водачите и това ще е още един допъл­нителен стимул за водачите да спаз­ват правилата за движение по пътищата. „Пред­ложената наредба е в пъти по-добра и по-адекватна от тази отп­реди година. 70% от забележ­ките ни са отразени в нея… Един от основ­ните проб­леми по нашите пътища е скоростта. Въвеж­дането на бонус-малус сис­темата е прием­ливо и ще стане поетапно. Така от след­ващата година всички ще започ­нем от нула нарушения. За след­ващата година ще пред­ложим да не се занимаваме тол­кова с нарушенията на водачите, а с катас­т­рофите на водачите. За тези водачи — с повечето катас­т­рофи, на тях да пос­къпва Граж­дан­с­ката отговор­ност. И чак през 2022 година да започ­нем много внимателно да включ­ваме и нарушенията. Така повечето хора пос­тепенно ще свик­нат с въвеж­дането на една такава сис­тема“. В предаването „12+3“ д-р Мил­чев уточни, че при бонус-малус сис­темата Граж­дан­с­ката отговор­ност се фор­мира според това колко рис­ков е водачът: „Един от елемен­тите са неговите нарушения. Трябва да сме по-позитивни, когато се опит­ваме да внед­ряваме европейски прак­тики… Дебатът трябва да е силно екс­пер­тен“. Няма смисъл от въвеж­дането на сис­темата бонус-малус в България,заяви Христо Рад­ков от Бъл­гар­ско обединение нашофьорите. Той не смята, че бонус-малус ще бъде въз­питателен метод: „Не виж­дам никакъв смисъл тази сис­тема бонус-малус да се въвежда в Бъл­гария. Тази сис­тема много отдавна е изпяла песента си в страните, в които е въведена. Имам инфор­мация, че зас­т­рахователите в Западна Европа изобщо не се съоб­разяват с нея“. По думите на Рад­ков малусът се завишава на база превишена скорост от водача: „Според Пътна полиция един човек е загинал през 2018 година заради превишена скорост. Само за пър­вите осем месеца на тази година има издадени над половин милион елек­т­ронни фишове за превишена скорост. Това означава, че ще бъдат издадени над половин милион малуси. За да спасим един човешки живот… Някъде нещо се губи. Нека не обвър­з­ваме задъл­жител­ната зас­т­раховка Граж­дан­ска отговор­ност с поведението на водача по пътя“.

България

Култура

Спорт

Павел Върба раз­к­ритикува играчите си след загубата

Треньорът на шам­пиона Лудогорец Павел Върба раз­к­ритикува фут­болис­тите си след загубата от Локомотив (Пд). В същото време 56-годишният чешки …

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Ожънати са 4,5 милиона тона пшеница от 97 % от площите

Ожънати са 4,5 милиона тона пшеница от 97 % от площите

Компенсации за напълно пропаднали площи ще се отпускат за 120 000 дка

В края на жът­вата в хам­барите са приб­рани 4,5 млн. тона пшеница, като д…

Прочети още:

Loading...