Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет25092020

Брой 184, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67954 BGN1 GBP = 2.14389 BGN1 CHF = 1.81566 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Остават ограниченията за страната ни по пакета “Мобилност“

Остават ограниченията за страната ни по пакета “Мобилност“

Остават ограниченията за страната ни по пакета “Мобилност“

Инс­титуциите на ЕС са пос­тиг­нали съг­ласие по два от най-спорните въп­роси в пакета “Мобил­ност“, на които обаче Бъл­гария се противопос­тавя. Става дума за срока, в който шофьорите на камиони трябва да се връщат в страната и за тех­ните почивки.Водачите на теж­котоварни камиони ще могат да спят не повече от 45 часа в кабините, а през останалото време в хотел, който трябва да се плаща от работодателя. Това е част от пос­тиг­натото тази нощ споразумение по пакет “Мобил­ност“ между Европейс­ката комисия, Европар­ламента и Съвета. Шофьорът ще бъде задъл­жен да се връща в страната, в която е регис­т­рирано превоз­ното сред­с­тво, поне вед­нъж на 4 сед­мици, независимо къде се намира. Камионите пък ще трябва да се връщат в дър­жавата, в която е регис­т­рирана фир­мата, поне вед­нъж на 8 сед­мици. Според пред­седател­ката на тран­с­пор­т­ната комисия в Европар­ламента Карима Дели така се слага край на фир­мите “пощен­ски кутии“. “Въп­реки натиска на много страни членки и тех­ните пред­с­тавители в Европейс­кия пар­ламент ние никога не сме се отказ­вали от каботажа и спечелихме тази битка“, казва Дели. Камионите и мик­робусите трябва да бъдат оборуд­вани с т.нар. “умни тахог­рафи“, които да отчитат меж­дународ­ните операции, пър­вите — до 2025-а, а вторите — до 2026-а година. Пот­вър­дено е обаче изк­люч­ването на коман­дироването на тран­с­пор­т­ните работ­ници от общата дирек­тива за коман­дироването. Бъл­гария ще сезира Съда на ЕС, ако пред­варител­ното споразумение между евроин­с­титуциите за пакета “Мобил­ност“ бъде окон­чателно утвър­дено. Това заяви пред “Хоризонт“ пред­седателят на пар­ламен­тар­ната комисия по тран­с­порт Халил Летифов. Той изрази недовол­с­тво от договореното изис­к­ване не само шофьорите, но и камионите де се връщат в страната си през определен период от време: “За мене е изненад­ващо това, което са нап­равили Комисията по тран­с­порта и Европейс­кият пар­ламент, защото е пип­нато тук-там, но ограниченията за нас си остават. Целта е да се накаже периферията, раз­бирайте бал­тийс­ките дър­жави, Румъния, Бъл­гария, което е жалко“. Халил Летифов очаква правител­с­т­вото ще проведе раз­говори по темата след­ващата сед­мица и прог­нозира протести на превоз­вачи.

България

Култура

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

„Удовол­с­т­вие е да попад­неш в невероят­ния магичен, извън­земен, абсур­ден, смешен, трагичен Радич­ков свят, да се срещ­неш с Радич­ковите герои, т…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Главният мениджър на клуба Красимир Балъков разясни поредните треньорски рокади

Глав­ният мени­джър на ЦСКА 1948 Красимир Балъков разясни после…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...