Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт11082020

Брой 151, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6627 BGN1 GBP = 2.16941 BGN1 CHF = 1.81263 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Депутатите привикват днес Борисов и Аврамова за тол системата

Депутатите привикват днес Борисов и Аврамова за тол системата

Депутатите привикват днес Борисов и Аврамова за тол системата

Премиерът Бойко Борисов, регионал­ният минис­тър Петя Аврамова и пред­с­тавители на Аген­ция “Пътна инф­рас­т­рук­тура“ ще бъдат изс­лушани днес в Народ­ното съб­рание във връзка с пред­с­тоящото въвеж­дане на тол сис­темата, решиха вчера депутатите по нас­тояване на БСП. „От вчера става ясно, че и даже тези уст­ройс­тва, които превоз­вачите трябва да пол­з­ват, ги няма и ще трябва да попъл­ват пътни карти, която отнема всяка по 78 минути за попъл­ване, а превоз­вачите попъл­ват такива по 56 на ден, т.е. зат­руд­нението и хаосът, който пред­с­тои на 1 март, свър­зан с въвеж­дането на тол сис­темата е пълен“, каза депутатът от БСП Георги Свилен­ски, цитиран от БНР. Алек­сан­дър Нен­ков от ГЕРБ пред­ложи в изс­луш­ването на учас­т­ват регионал­ният минис­тър Петя Аврамова, пред­седателят на Аген­ция “Пътна инф­рас­т­рук­тура“ Георги Тер­зийски и дирек­торът на дирек­ция “Тол управ­ление“ Олег Асенов. Нен­ков припомни за положените усилия за въвеж­дане на тол сис­темата, но не изк­лючи да въз­ник­нат и проб­леми. Меж­дув­ременно Маг­далена Мил­тенова, пред­седател на Кон­федерацията на автобус­ните превоз­вачи обяви в ефира на Национал­ното радио, че едва една десета от общия брой лицен­зирани превозни сред­с­тва са оборуд­вани с бор­дови уст­ройс­тва за тол сис­темата. „Дори да прием всички условия, тех­нически е невъз­можно до 1 март, когато сис­темата ще стар­тира, да оборуд­ваме 70 хил. превозни сред­с­тва“, каза тя. От кон­федерацията се надяват прилагане на един смесен вариант на сис­темата в рам­ките на „някакъв преходен период“.

България

Култура

Започнаха дни на руската култура в Бургас

Започ­наха дни на рус­ката кул­тура в Бур­гас

С изложба се отк­риха Дните на рус­ката кул­тура от 10 август в Бур­гас. Излож­бата ще обедини три теми — “Блокадата на Ленин­г­рад“, “Жен­с­кото лиц…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

130 кооперативни следи в българската история

130 кооперативни следи в бъл­гар­с­ката история

Уважаеми читатели, днес в руб­риката „130 кооперативни следи в бъл­гар­с­ката история“ ще Ви запоз­наем с измененията в кооператив­ния закон от 19

Прочети още:

Loading...