Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед20092020

Брой 180, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Експерти: Ресторантьорите ще надуят цените и при по-ниско ДДС

Експерти: Ресторантьорите ще надуят цените и при по-ниско ДДС

Експерти: Ресторантьорите ще надуят цените и при по-ниско ДДС

От 1 юни започва туристическият сезон, обяви премиерът Бойко Борисов

“Когато се прави намаляване на ставки по ДДС, се съз­дават пред­пос­тавки за злоупот­реби и се услож­нява админис­т­рирането на данъч­ната сис­тема“. Това каза пред БНР финан­сис­тът Юлиан Вой­нов. Той комен­тира, че по прин­цип ДДС се намалява на стоки и услуги, а не на цял бранш. Вой­нов посочи, че целта на намаляването на ДДС би тряб­вало да е да се насърчи пот­реб­лението, т.е. хората с малки доходи да имат въз­мож­ност да пот­ребяват повече, но в случая това не е налице: “Сега няколко пъти беше казано, че целта не е да се намалят цените в рес­торан­тите. Хората от бранша заявиха също, че няма да свалят цените, а ще задър­жат някаква част от приходите за себе си и да могат да оперират повече“. Финан­сис­тът изказа подоз­рение, че това решение за 9% ДДС показва обещание към някакъв сек­тор, който е важен за нещо друго, примерно за под­к­репа на пред­с­тоящи избори. В предаването “12+3“ икономис­тът проф. Боян Дуран­кев заяви бе категоричен, че край­ният пот­ребител нищо не печели, защото няма линейна зависимост между намаляването на ДДС и цените в рес­торан­тите. Дори пред­положи, че цените не само няма да се намаляват, но и вероятно ще се вдигат, независимо от намалението на ДДС. Според него намаленият ДДС е рис­ково натовар­ване на дър­жавата и ще има ефекта на снеж­ната топка от искания за намаляване на ДДС в други сек­тори. “Очак­вам бумеран­гов ефект — този, който пред­ложи намаляването на ДДС, да бъде ударен от бумеранга. Финан­совият минис­тър нат­рупа негативи от загубите в хазарта — това е негова лична грешка. Сега се опитва да запише чер­вена точка със събирането на приходите в бюджета. Пър­вата положителна стъпка за него ще е да отс­тоява позициите си да не се намалява ДДС в рес­торан­тьор­с­т­вото. Турис­тичес­кият сезон в Бъл­гария вероятно ще започне от първи юни, каза днес премиерът Бойко Борисов. Той се срещна с биз­неса, раз­работил нова онлайн плат­форма за резер­вации, която ще се пол­зва от хотели и рес­торанти, работещи по изис­к­ванията на здрав­ното минис­тер­с­тво. Според премиера на прак­тика всичко в страната вече работи, но трябва строго да се спаз­ват мер­ките за дезин­фек­ция.

България

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...