Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед20092020

Брой 180, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Над половин милион данъчни декларации изпратени в НАП до момента

Над половин милион данъчни декларации изпратени в НАП до момента

Над половин милион данъчни декларации изпратени в НАП до момента

Над 555 хил. са подадените годишни данъчни дек­ларации за облагане на доходите от началото на данъч­ната кам­пания до момента. Това съоб­щиха от Национална аген­ция за приходите (НАП) Повече от 80% от получените фор­муляри са изп­ратени онлайн. Дек­ларациите, подадени от еднолич­ните тър­говци, включително плащащи патен­тен данък, и земедел­с­ките стопани, изб­рали да се облагат като еднолични тър­говци, до момента са близо 56 хил. За тези лица край­ният срок за дек­лариране на доходите е 30 юни 2020 г. Ако желаят да пол­з­ват отс­тъпка от 5% върху данъка си за дов­насяне, те следва да подадат годиш­ната си дек­ларация и да внесат дъл­жимия по нея данък в срок до 1 юни. До края на юни е срокът, в който еднолич­ните тър­говци и земедел­с­ките стопани, изб­рали да се облагат като еднолични тър­говци, трябва да дек­ларират и внесат окон­чател­ните социални и здравни осигурителни вноски. Заедно с годиш­ната си данъчна дек­ларация, те подават и дек­ларация образец № 6 с общия раз­мер на дъл­жимите за пред­ход­ната година осигурителни вноски. До 30 юни беше удъл­жен и срокът за дек­лариране и плащане на кор­поративен данък /чл. 92 и 93 от Закона за кор­поратив­ното подоходно облагане/, данъка върху раз­ходите, данъка върху приходите на бюджет­ните пред­п­риятия, данъка върху приходите от помощни и спомагателни дей­ности по смисъла на Закона за хазарта, както и на данъка върху дей­ността от опериране на кораби, припом­нят още от НАП.

България

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...