Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед17012021

Брой 11, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) На годишна база производственият спад в нашата страна е най-големият в рамките на Eвросъюза

На годишна база производственият спад в нашата страна е най-големият в рамките на Eвросъюза

Индус­т­риално произ­вод­с­тво в еврозоната и в целия ЕС отбеляза доста по-силно от очак­ваното повишение през ноем­ври благодарение на рязко въз­с­тановяване на произ­вод­с­т­вото на меж­динни и капиталови стоки, показ­ват данни на официал­ната европейска статис­тика. Това е позитивен знак за икономичес­кото пред­с­тавяне през пос­лед­ното тримесечие на изминалата година и е факт въп­реки наложените през ноем­ври нови противоепидемични мерки в редица европейски дър­жави. В същото време произ­вод­с­т­вото в Бъл­гария отбеляза понижение през ноем­ври спрямо октом­ври и най-голям спад в рам­ките на целия ЕС спрямо година по-рано, отчита Еврос­тат. Спрямо година по-рано произ­вод­с­т­вото в еврозоната през ноем­ври 2020 г. се понижи с 0,6% след спад с 3,5% месец по-рано, а в рам­ките на целия ЕС с едва 0,4% след понижение с 2,9% през октом­ври. Въп­реки че това пред­с­тав­лява понижение за пореден месец в рам­ките на изминалата година, спадът е далеч по-скромен от драматич­ните сривове по време на пър­вата вълна на коронавирусна пан­демия през пролетта. В същото време промиш­леното произ­вод­с­тво в Бъл­гария се понижи през ноем­ври с 1,5% спрямо октом­ври, когато нарасна с едва 0,4 на сто. Това пред­с­тав­лява първо понижение на бъл­гар­с­кото произ­вод­с­тво след шест поредни месеца на рас­теж, когато не можа да се ком­пен­сира солид­ния спад с 5,1% през март и с 11,6% през април, показ­ват дан­ните на Еврос­тат. По-слабо понижение на произ­вод­с­т­вото през ноем­ври спрямо пред­ход­ния месец беше отчетен в пет други страни членки на ЕС. Спрямо ноем­ври 2019 г. обаче промиш­леното произ­вод­с­тво в Бъл­гария отбеляза спад с цели 5,0% след понижение с 3,1% през октом­ври, свивайки се за девети пореден месец, след като за пос­ледно беше отчетна стаг­нация (нулев рас­теж) през фев­руари 2020 г. По този показател нашата страна заема пос­лед­ната позиция сред останалите страни членки на ЕС, след­ваната от Фран­ция с произ­вод­с­т­вен спад от 4,9% и Италия с 4,2 на сто.

България

Култура

„Искам вашия мъж“ се играе в Сатирата

Режисьорът Влад­лен Алек­сан­д­ров казва: Хората искат да бъдат щас­т­ливи в едно нещас­т­ливо време. Кирил Ефремов, Рада Кай­рякова и Сил­вия Лул…

Прочети още:

Loading...

Спорт

„Сините“ заминаха за Хърватия без новите

Лев­ски замина за лагера в Умаг (Хър­ватия) с група от 25 играчи. Треньорът Славиша Стоянович и новите попъл­нения Звонимир Микулич и Ребин Сул…

Прочети още:

Loading...

Свят

Тръмп беше подложен за исторически втори път на импийчмънт в историята

Тръмп беше подложен за исторически втори път на импийчмънт в историята

Може да му забранят да кандидатства отново за публична длъжност

Камарата на пред­с­тавителите на САЩ гласува президен­тът Доналд Тръмп за втори …

Прочети още:

Loading...

Земеделие