Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон18012021

Брой 11, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Фирма с 2 лв. капитал постави 14 еднакви знака на път от 360 метра, проектът на фонд „Земеделие“ е за 1,1 млн. лева

Фирма с 2 лв. капитал постави 14 еднакви знака на път от 360 метра, проектът на фонд „Земеделие“ е за 1,1 млн. лева

Фирма с 2 лв. капитал постави 14 еднакви знака на път от 360 метра, проектът на фонд „Земеделие“ е за 1,1 млн. лева

Няма шега, няма измама — 14 еднакви пътни знака са пос­тавени на улица с дъл­жина от 360 метра водеща към гробищата на село Мадан, област Мон­тана. По ирония пов­тарящият се пътен знак през 10 метра е за път с предим­с­тво към пос­лед­ния дом на хората от селото. Изпъл­нението е по проект за рехабилитация на улици в община Бой­чиновци, e на стой­ност 1.1 млн. лв. и пред­с­тои да бъде финан­сиран от Дър­жавен фонд “Земеделие“. До момента фон­дът е платил аван­сово 50% от стой­ността на проекта, посочиха от ведом­с­т­вото пред Mediapool. Проек­тирането е нап­равено от фирма с 2 лв. капитал — “АВИ Инженеринг БГ“, която е печелила поръчки на сел­ски общини, показва справка в Тър­гов­с­кия регис­тър. Абсур­д­ният случай придоби пуб­лич­ност чрез социал­ните мрежи, където бяха раз­п­рос­т­ранени снимки, които предиз­викаха лавина от комен­тари. От КАТ-Монтана пър­воначално помис­лили, че е някакъв фотошоп, но при проверка на място се оказало, че е самата истина. “За пос­тавянето на знаците отговаря проектант-“АВИ Инженеринг БГ“. Проек­тът е съг­ласуван и одоб­рен от всички инс­титуции. Финан­сиран е от ДФЗ. Приемател­ната комисия пред­с­тои да се произ­несе до месец дали трябва да бъде така“, каза кметът на Бой­чиновци Свет­лин Сретениев пред Нова телевизия. Той обясни, че проек­тът за рехабилитация на улиците в община Бой­чиновци е за 1 120 000 лв. Той е по Прог­рамата за раз­витие на сел­с­ките райони и се финан­сира чрез ДФЗ. Освен улицата към гробищата, проек­тът включва още четири улици в други села. Един­с­т­вено обаче на улицата в село Мадан знаците са 14-те на брой за път с предим­с­тво. На другите улици няма тол­кова много знаци, уточни кметът на Бой­чиновци. По думите му пос­тавянето им е одоб­рено от проек­танта и от финан­сиращия орган. От КАТ — Мон­тана твър­дят, че не са одоб­рявали пос­тавянето на 14-те знака, предаде Нова телевизия.

България

Култура

„Искам вашия мъж“ се играе в Сатирата

Режисьорът Влад­лен Алек­сан­д­ров казва: Хората искат да бъдат щас­т­ливи в едно нещас­т­ливо време. Кирил Ефремов, Рада Кай­рякова и Сил­вия Лул…

Прочети още:

Loading...

Спорт

„Сините“ заминаха за Хърватия без новите

Лев­ски замина за лагера в Умаг (Хър­ватия) с група от 25 играчи. Треньорът Славиша Стоянович и новите попъл­нения Звонимир Микулич и Ребин Сул…

Прочети още:

Loading...

Свят

Тръмп беше подложен за исторически втори път на импийчмънт в историята

Тръмп беше подложен за исторически втори път на импийчмънт в историята

Може да му забранят да кандидатства отново за публична длъжност

Камарата на пред­с­тавителите на САЩ гласува президен­тът Доналд Тръмп за втори …

Прочети още:

Loading...

Земеделие