Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 69, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Валери Симеонов: Ресторантите да отворят, щом и учениците се връщат в клас

Валери Симеонов: Ресторантите да отворят, щом и учениците се връщат в клас

Валери Симеонов: Ресторантите да отворят, щом и учениците се връщат в клас

С желязна логика трябва да се под­хожда спрямо мер­ките, които се въвеж­дат и когато те се отпус­кат, нас­тоя в студиото на БНТ зам.-председателят на пар­ламента и лидер на НФСБ Валери Симеонов. Въп­реки че той е привър­женик на по-строгите мерки и ограничения в условията на епидемия, смята, че когато се взима решение за ограничаване и освобож­даване на определи бран­шове трябва да се под­хожда праг­матично. Не виж­дам смисъл в това на 4 фев­руари да бъдат вър­нати големите ученици в училище, а да не бъдат отворени рес­торан­тите и кафенетата, заяви Симеонов и обясни, че рис­кът е винаги там, където голяма група от хора общуват помежду. Според него рис­кът от заразяване в рес­торан­тите не е по-голям, откол­кото в училищата. Затова и според него нищо лошо няма да се случи, ако рес­торан­тите работят до 22.30 часа. Нощ­ните заведения задъл­жително трябва да бъдат зат­ворени, защото там рис­кът е много голям, като на пълен стадион. Не трябва да се стига до крайни мерки и до зап­лахи, трябва диалог, призова лидерът на НФСБ по повод зап­лахата на двете асоциации да прис­тъпят към граж­дан­ско непод­чинение, ако здрав­ните власти не им дадат решение, което да ги уст­ройва. Има сериозни пропуски и недос­татъци, но това е работа на отдел­ните минис­тер­с­тва, минис­три и на ръковод­с­т­вата на отдел­ните минис­тер­с­тва, за да може сред­с­т­вата в помощ на биз­неса да стигат нав­реме, посочи Валери Симеонов. Нека да не се фик­сираме върху пропус­ките и проб­лемите, които не са решени, защото имаме нов щам на вируса, за който все още нямаме никакъв алгоритъм, каза още той.

България

Култура

Спорт

Карлос Насар с европейско сребро в дебюта си при мъжете

17-годишният български щангист подобри рекорда на Стария континент в изтласкването

Успеш­ното пред­с­тавяне на Бъл­гария на европейс­кото пър­венст…

Прочети още:

Loading...

Свят

Франция отваря архивите на Франсоа Митеран за Руанда

Фран­ция ще отвори архивите за Руанда на бив­шия френ­ски президент Фран­соа Митеран, като част от усилието да се раз­бере по-добре ролята й в аф…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Националните приоритети и специфики да са водещи при изготвяне на Стратегическите планове

Как върви изгот­вянето на Стратегичес­ките планове за…

Прочети още:

Loading...