Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 213, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Инфлацията у нас най-висока от февруари 2020 г.

Инфлацията у нас най-висока от февруари 2020 г.

Инфлацията у нас най-висока от февруари 2020 г.

Основен двигател на ръста са цените на горивата и някои храни

Годиш­ната инф­лация в Бъл­гария през август се ускорява до най-високото си ниво от фев­руари 2020 г. насам основно заради пос­къп­ването на горивата и храните, показ­ват данни на Национал­ния статис­тически инс­титут (НСИ). Годиш­ният ръст на пот­ребител­с­ките цени през август дос­тига 3,7% спрямо 3% през юли, сочи статис­тиката. Месеч­ната инф­лация през август спрямо юли е 0,8%, а от началото на годината — 3,1%. Сред­ногодиш­ната инф­лация за периода сеп­тем­ври 2020 — август 2021 г. спрямо сеп­тем­ври 2019 — август 2020 г. е 1,3%, отчита още НСИ. От групите стоки и услуги най-силен ръст на цените спрямо пред­ход­ния месец се отчита при тран­с­порта — средно 3%, като той пак се определя от цените на горивата. Храните пос­къп­ват с 1,2%. Същев­ременно цените в категорията облекло и обувки намаляват най-силно в срав­нение с пред­ход­ния месец — с 3,4%. През август най-силен ръст на цените в групата нех­ранителни стоки и услуги е регис­т­рирано за цен­т­рал­ното газос­наб­дяване — с 10,7%. Газ пропан-бутан за превозни сред­с­тва пос­къпва със 7,5%, а метанът — с 6,4%. С по 3,4% пос­къп­ват дизеловото гориво и най-масовият бен­зин А-95. Ръс­тът на цените на твър­дите горива преди започ­ването на отоп­лител­ния сезон е 2,3%, а на газооб­раз­ните горива за битови нужди — 1,8%. При храните най-силно пос­къп­ват крас­тавиците — с 29,2%, зелето — с 10,2%, зелените лис­тни зелен­чуци — с 15%. Ръст има и при сезонни продукти като доматите, които са в края на сезона си, някои плодове и води. При браш­ното пос­къп­ването е 1,1%, при млеката — малко над процент, при цит­русите — 9,1%. Хар­монизираният индекс на пот­ребител­с­ките цени през август спрямо юли 2021 г. е 100,7%, т.е. месеч­ната инф­лация е 0,7%. Инф­лацията от началото на годината (август 2021 г. спрямо декем­ври 2020 г.) е 3,1%, а годиш­ната инф­лация за август 2021 г. спрямо август 2020 г. е 2,5%, отчита още НСИ. И при хар­монизирания индекс основ­ният двигател на рас­тежа са горивата. Индек­сът на цените за мал­ката кош­ница за август 2021 г. спрямо юли 2021 г. е 100,5%, а от началото на годината (август 2021 г. спрямо декем­ври 2020 г.) е 102%. При него основен двигател на рас­тежа са храните.

България

Култура

Радиооркестърът ще има концерт със солиста на Кралския Концертгебау Мирослав Петков

Радиоор­кес­търът с маес­тро Марк Кадин ще има кон­церт с учас­тието на солиста на Крал­с­кия Кон­цер­т­гебау оркес­тър в Амс­тер­дам — Мирос­лав Пет­ков. …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Александър Шаламанов: Славия е отборът на моя живот

Александър Шаламанов: Славия е отборът на моя живот

Защитникът е поздравен от Еузебио, след като му е отнел топката с брилянтен шпагат без да го докосне

Славия ще кръсти стадиона си “Алек­сан­дър…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие