Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 130, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) От догодина битовите абонати задължени да купуват ток на борсови цени

От догодина битовите абонати задължени да купуват ток на борсови цени

От догодина битовите абонати задължени да купуват ток на борсови цени

Трябва да се вземат спешни мерки за повишаване на доходите и под­помагане на биз­неса в уславията на криза, комен­тира финан­совият анализатор Мика Зай­кова. В предаването на Радио Варна „Позиция“ тя раз­к­ритикува анон­сираните мерки за под­помагане на домакин­с­т­вата, пен­сионерите и фир­мите. Първо трябва да бъдат под­помог­нати най-нуждаещите се, каза Мика Зай­кова и допълни: “Пред­лагат по 25 стотинки отс­тъпка на литър гориво… Това е една широка врата за злоупот­реби, понеже няма как се кон­т­ролира. Освен това защо ще се прави отс­тъпка на всички — и на тези, които имат скъпи коли, и на тези, които карат 30-годишни автомобили? Ако ковид добав­ката от 60 лева стане инф­лационна добавка, това няма да увеличи нет­ните приходите на всеки пен­сионер“. Мика Зай­кова заяви, че тригодиш­ната бюджетна прог­ноза не пред­вижда увеличаване на сред­ната работна зап­лата и въвеж­дане на необ­лагаем минимум. Тя под­черта, че инф­лацията у нас не е само прив­несена, а е плод и на пог­решни решения. “Начинът, поне час­тично да се справим с кризата и хората да бъдат под­помог­нати, е свър­зан с плавно повишаване на доходите от пен­сии и зап­лати. Трябва да има необ­лагаем минимум, защото той освобож­дава паричен ресурс, без да се увеличава зап­латата. На първо място обаче трябва се под­помогне на биз­неса и най-вече на мал­ките и средни фирми“, под­черта икономис­тът. Мика Зай­кова напомни, че Планът на въз­с­тановяване и устой­чивост пред­вижда от 2023 година битовите абонати да купуват ток на бор­сови цени.

България

Политици: Гоненето на дипломатите е предателство

Политици: Гоненето на дипломатите е предателство

180 души - служители на руската мисия и семействата им напуснаха България

Като национално предател­с­тво определиха изгон­ването на 70 членове н…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...