Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет27112020

Брой 229, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Икономика

БТПП: Ефектът от частичния локдаун ще е силно отрицателен

БТПП: Ефектът от частичния локдаун ще е силно отрицателен

Бъл­гар­с­ката търговско-промишлена палата никога не е била привър­женик на раз­даването на пари без никакъв ангажимент за която и да е фирма. Трябва да се стимулират работещите и корек­т­ните фирми с близък до нулата лих­вен процент и за дълъг период от време. За нас е грешка да се под­помагат фирми, които след като свър­шат парите, ще обявяват, че зат­варят и тогава въз­в­ръщаемостта ще бъде нулева, предуп­реди Цветан Симеонов, пред­седател на Управител­ния съвет на БТПП, пред „Бъл­гария Он Еър”. За нас критериите по отпус­кането на дър­жав­ните помощи за биз­неса са изк­лючително важни — трябва да са обек­тивни, опрос­тени и да предос­тавят широк дос­тъп за кан­дидат­с­т­ване от страна на ком­паниите, редуцирайки по този начин въз­мож­ността за коруп­ционни прак­тики…

Прочети още…

Депутатите приеха окончателно държавния бюджет за 2021 г.

Депутатите приеха окончателно държавния бюджет за 2021 г.

Всички ученици, записани в първи и в осми клас, ще получат еднократна помощ от 300 лв. догодина, без значение от доходите на родителите

Депутатите приеха окон­чателно дър­жав­ния бюджет за 2021 г. Гласуването на тек­с­товете започна вечерта на 24 ноем­ври, втор­ник и прик­лючи в сряда, обобщи Инвестор.бг. С приемането на преход­ните и зак­лючителни раз­поредби на бюджета бе окон­чателно одоб­рена цялос­т­ната финан­сова рамка за 2021 г., като в нея е и третата актуализация на бюджета за тази година…

Прочети още…

България

Култура

Спорт

Почина Димитър Ларгов

Почина Димитър Ларгов

На 84-годишна въз­раст ни напусна бив­шият капитан на национал­ния отбор и президент на Бъл­гар­с­кия фут­болен съюз Димитър Лар­гов. Спор­т­ната кари…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...