Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 59, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика

Държавата ще дотира водата за поливане за земеделците

Държавата ще дотира водата за поливане за земеделците

Тази година полив­ната вода ще бъде дотирана от дър­жавата на 80% без ДДС. Минис­тер­с­т­вото на финан­сите ще осигури необ­ходимите сред­с­тва вед­нага. Това съобщи в края на сед­мицата минис­търът на земеделието Явор Гечев по време на прес­кон­ферен­ция за пред­п­риетите мерки срещу инф­лацията. “Даваме глътка въз­дух на произ­водителите, но това ще бъде глътка въз­дух и за пот­ребителите, защото ще пов­лияе пряко на цените“, каза Гечев. В началото на сед­мицата земеделци от Северна Бъл­гария излязоха на протест срещу драс­тич­ното пос­къп­ване на полив­ната вода. Сед­мица преди да под­пишат новите си договори за сезон 2023, в началото на март те бяха неп­риятно сюр­п­ризирани от дър­жав­ното дружес­тво “Напоителни сис­теми“, което завиши шоково цената на пом­пената дос­тавка…

Прочети още…

Фермери ще блокират с трактори северната граница заради вноса от Украйна

Фермери ще блокират с трактори северната граница заради вноса от Украйна

В три поредни дни в края на месеца 29-и, 30– и 31 март — произ­водителите на зърно от цялата страна ще блокират гранич­ните пун­к­тове при Видин, Русе, Силис­тра и Кар­дам, откъдето преминават тран­с­пор­т­ните коридори при без­мит­ния внос на сел­с­кос­топан­ска продук­ция от Украйна. Решението е взето на днеш­ното заседание на управител­ния съвет на Национал­ната асоциация на зър­ноп­роиз­водителите (НАЗ) и е пред­с­тавено в отк­рито писмо до президента Румен Радев, служеб­ния премиер Гълъб Донев и агроминис­търа Явор…

Прочети още…

И през 2022 г. сме най-бедни в ЕС

И през 2022 г. сме най-бедни в ЕС

Румъния “отвя“ България на икономическата писта,като северната ни съседка задмина Гърция и настигна Португалия по БВП на човек от населението

Румъния сът­вори истин­ска икономическа сен­зация. Север­ната ни съседка се е откъс­нала от дъното, което години наред тър­каше с Бъл­гария, и е изп­реварила три по-стари членки на ЕС — Гър­ция, Лат­вия и Словакия, а също и Хър­ватия. Това показ­ват дан­ните на Еврос­тат за брут­ния вът­решен продукт (БВП) на 27-те дър­жави от Европейс­кия съюз за 2022 г. Бъл­гария за…

Прочети още…

Над 80% от българите са ограничили потреблението на храни заради високи цени, сочи проучване

Над 80% от българите са ограничили потреблението на храни заради високи цени, сочи проучване

Огромна част от бъл­гарите ограничават пот­реб­лението си заради повишените цени на храните. На този фон, почти автоматично се споделят и одоб­ряват всякакви мерки за спиране на ценовия ръст, включително и ограничения в над­цен­ката. Това са част от изводите от изс­лед­ване на “Галъп“, въз­ложено и финан­сирано от Минис­тер­с­т­вото на земеделието. Проведено е между 14 и 19 март по метода CATI (Computer Assisted Telephone Interview) сред 1000 пъл­нолетни бъл­гари. 80.2% от анкетираните са пот­вър­дили, че…

Прочети още…

България

Култура

Роландо Вийязон ще пее у нас с изгряваща звезда Серена Саенц

В зала 1 на НДК светов­ноиз­вес­т­ният оперен артист Роландо Вийязон ще дебютира на бъл­гар­ска сцена със Софийс­ката фил­хар­мония. Под пал­ката на м…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Месец преди Великден замря търговията с български агнета

Месец преди Великден замря търговията с български агнета

До няколко години ще бъде унищожен още един подсектор от селското стопанство -овцевъдството и козевъдството

Провалите в живот­новъд­с­т­вото отда…

Прочети още:

Loading...