Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 272, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика

Инфлацията у нас надмина рекорда от 2008 г.

Инфлацията у нас надмина рекорда от 2008 г.

През 2021 г. цените на горивата и смазочните материали за лични транспортни средства са се увеличили с 38,2%

Годиш­ната инф­лация в Бъл­гария за декем­ври 2021 г. спрямо декем­ври 2020 г. е 7.8% Това показ­ват данни на Национал­ния статис­тически инс­титут (НСИ), пуб­ликувани вчера. Подобни пос­къп­ване у нас се наб­людаваше пос­ледно в края на 2008 г. За декем­ври спрямо ноем­ври статис­тиката отчита инф­лация от 0,9%, като това е трети пореден месец на ръст на показателя на месечна база след октом­ври и ноем­ври. Сред­ногодиш­ната инф­лация за периода януари — декем­ври 2021 г. спрямо периода януари — декем­ври 2020 г. е 3,3%. На фона на пан­демията се наб­людава значителна несигур­ност за това как този темп на инф­лацията ще се раз­вие идните месеци и за…

Прочети още…

Диана Ковачева получила стотици писма за пенсиите

Диана Ковачева получила стотици писма за пенсиите

От началото на 2022 г. жал­бите за пен­сиите към омбуд­с­мана са стотици. Това заяви омбуд­с­манът Диана Ковачева пред БНТ. По думите ѝ недопус­тимо е да бъдат отнемани плащания от пен­сиите на пен­сионерите, при положение, че са тол­кова ниски, нас­тоя Ковачева и добави, че има пен­сионери с много ниски пен­сии. Кол­кото и да се индек­сират пен­сиите, кол­кото и да се увеличават, отново пен­сиите остават ниски, изтъкна тя. Проб­лемът основно е финан­сов и трябва да се вземе политическо решение. Трябва да бъде…

Прочети още…

Цената на петрола достигна 88 долара за барел за пръв път от 2014 година

Цената на петрола достигна 88 долара за барел за пръв път от 2014 година

Цената на фючър­сите за суров пет­рол сорт Brent за дос­тавка през март 2022 г. на лон­дон­с­ката борса ICE нарасна с 1,76% и дос­тигна 88 долара за барел. Това показ­ват данни от плат­фор­мата за тър­говия във втор­ник в 9:32 часа бъл­гар­ско време, цитирани от TACC и Аген­ция “Фокус“. Пос­лед­ният път, когато сор­тът Brent дос­тигна 88 долара за барел, беше през октом­ври 2014 г. Според анализатори цените на пет­рола, които се покачиха с 50% през 2021 г., ще се повишат още повече тази година и може да…

Прочети още…

Поскъпването на живота ще е по-голямо през 2022 г., смятат икономисти

Икономис­тите на Уник­редит Бул­банк прог­нозираха, че инф­лацията ще бъде по-висока и по-продължителна през тази година и ще дос­тигне до 6% средно за цялата 2022 г. Основ­ните причини за това продъл­жават да са свър­зани с високите цени на енер­гоносителите и нарушенията във веригите на дос­тавки. аради тези негативни фак­тори икономис­тите на УниК­редит Бул­банк намалят прог­нозите си за икономичес­кия рас­теж през тази година — според пос­лед­ния док­лад на бан­ката ръс­тът на БВП в Бъл­гария през 2022 г. ще бъде…

Прочети още…

България

Култура

Чешкото мецосопрано Естер Павлу идва като Пепеляшка в операта

Чешкото мецосопрано Естер Павлу идва като Пепеляшка в операта

Чеш­кото мецосоп­рано Естер Павлу ще се превъп­лъти в образа на Пепеляшка в едноимен­ната опера на Росини. На 6 фев­руари събитието е в Софийс­кат…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Рефер се извини на Милан за голям гаф

Съдията Марко Сера се е извинил на Милан за големия гаф, който допусна в мача на „Сан Сиро“ срещу Специя. Гос­тите измък­наха победата с 2&#58

Прочети още:

Loading...

Свят

Русия и Беларус започват съвместни военни учения

Русия и Беларус започ­ват съв­мес­тни военни учения. Манев­рите „Съюзна решимост 2022“ са планирани на беларуска територия от 10 до 20 фев­руари.…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...