Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 144, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2)

“Опера на върховете“ очаква своята публика на Белоградчишките скали

Отк­риването е на 6 август с операта “Аида“. Шес­тият фес­тивал “Опера на вър­ховете“ очаква пуб­лика от цялата страна и от чуж­бина. Събитието ще се със­тои в Софийс­ката опера и балет в пър­вия двор на крепостта при Белог­рад­чиш­ките скали. “Опера на вър­ховете“ ще ви извиси над Белог­рад­чиш­ките скали с крилете на опер­ното и балет­ното изкус­тво и тази година. Истин­ско чудо сред удивител­ното величие на този природен памет­ник.

Отк­риването е с великолеп­ната “Аида“. Шедьовърът на Джузепе Верди ще се играе също на 7 и 8 август. Ком­позиторът Джузепе Верди казва, че „в изкус­т­вото, както и в любовта, преди всичко трябва да бъдем отк­ровени“. В афиша са и балет­ните спек­такли “Лебедово езеро“ от Пьотър Илич Чай­ков­ски — на 13 август, “Кар­мен — сюита“ от…

Прочети още…

Корени - 16 съвременни скулптори за Галин Малакчиев

Национална галерия Софийски арсенал — Музей за съв­ременно изкус­тво пред­с­тавя Корени — 16 съв­ременни скул­п­тори за Галин Малак­чиев. Учас­т­ват: Боряна Пет­кова, Вален­тина Шарра, Вен­цис­лав Зан­ков, Георги Донов, Емил Бачийски, Кирил Куз­манов, Косьо Мин­чев, Мар­тиан Табаков, Мар­тин Трифонов, Невена Екимова, Орлин Иванов, Панчо Кур­тев, Рафаил Геор­гиев — Рафо, Симеон Симеонов, Стефан Коцев и Стоян Дечев. Куратори са Надежда Джакова и Таня Станева. Отк­риването бе на 22 юли, продъл­жава до 19 сеп­тем­ври…

Прочети още…

Новият български филм “Шибил“ ще бъде представен в Шумен

Новият бъл­гар­ски игрален филм “Шибил“, съз­даден по раз­каза на Йор­дан Йов­ков, ще гледат за първи път в Шумен на 28 юли, от 20.00 ч, в парка “Студен­т­ски“, при свободен вход.Лентата ще бъде прожек­тирана на LED стена, мон­тирана в парка– 450 седящи места. Съв­ремен­ната адап­тация на твор­бата на Йов­ков раз­казва историята на невъз­мож­ната любов на Шибил и Рада през очите на неочак­ван пер­сонаж. Режисьор и сценарист е Никола Боза­джиев. В глав­ните роли са младите актьори Панайот Мус­кетар­ски, Десис­лава…

Прочети още…

Новият берлински музей Хумболтов форум е открит

След години отлагане, музеят на брега на река Шпрее, между Бран­ден­бур­г­с­ката врата и площад “Алек­сан­дер­п­лац“ вече приема посетители. Хум­бол­товият форум е най-скъпият кул­турен проект в Гер­мания — над 640 милиона евро, които бяха осигурени от федерал­ното правител­с­тво, от управата на Бер­лин и от час­тни дарения. Излож­бената площ е 40 000 квад­ратни метра, място за екс­позиции от Азия, Африка, Америка и Океания.

Рекон­с­т­рук­цията на двореца е по проект на архитекта Франко Стела. Зданието е белязано…

Прочети още…

България

Икономика

Спорт

Антон Недялков: Не бяхме на нужното ниво

Антон Недялков: Не бяхме на нужното ниво

„Оцен­ката ми за отбора и за мача днес не е добра. Играхме бавно, което беше пер­фек­тно за Мура.“

Това каза капитанът на Лудогорец Антон Недялк…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...