Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 231, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2)

Недялко Йорданов за Пеньо Пенев: Такъв те помня, буен и размирен!

А ето едно стихот­ворение от “Епопея на незаб­равимите“ пос­ветено на Пеню Пенев – един от най-ярките и най-скандалните ни поети. Той си отиде доб­роволно след втория опит да прекъсне труд­ния си живот. В един хотел в Димит­ров­г­рад, в който живееше поради липса на жилище. Остави един прек­расен син – сега талан­т­лив худож­ник – Владимир, кръс­тен на любимия му поет Владимир Маяков­ски. Приживе минаваше за пияница, за конюн­к­турен поет с ватенка… Но в пос­лед­ните години от крат­кия си живот написа гениални, гневни и тъжни стихове и една поема. Те остават завинаги! А той беше само на 29 – една година по-голям от Ботев.

ПЕНЬО ПЕНЕВ

Такъв те помня… Буен… И раз­мирен.

И въз­мутен те съдеше светът.

В хотела… Ти… Отново…

Прочети още…

„Великденско вино“ се връща на сцената на Народния театър „Иван Вазов”

На 30 ноем­ври и на 1 декем­ври в Народ­ния театър са премиер­ните дати на „Велик­ден­ско вино“ — новият спек­такъл на Явор Гър­дев. Режисьорът пос­тавя пиесата на Кон­с­тан­тин Илиев с учас­тието на Владо Пенев, в ролята на поп Кръс­тьо, и Пав­лин Пет­рунов като Гечо Немия. В навечерието на 150-ата годиш­нина от обес­ването на Васил Лев­ски, Явор Гър­дев се заема със задачата да въз­к­реси във въоб­ражението ни образа на Апос­тола. Пиеса, сък­ровена класика, обиколила с невероятен успех бъл­гар­с­ките…

Прочети още…

Анимацията “Чуден свят“ е най-гледана в кината

Чудато-фантастичното пътуване през времето и прос­т­ран­с­т­вото в анимацията “Чуден свят“ се хареса най-много на зрителите. Случ­ващото се със семейс­тво Клейдс в тър­сене на пътя към дома е гледано от 9529 зрители и реализира 101 725 лв. от пър­вите три дни в кината. На втора позиция е двусед­мич­ният пър­венец — “Чер­ната пан­тера: Уаканда завинаги“, продъл­жение на филма от 2018 г. Бит­ката, оглавена от кралица Рамонда за защита на нацията й след смъртта на краля, е трета сед­мица у нас.  Прив­лякла е…

Прочети още…

Изложба на проф. Бисера Вълева се открива в Перник

Изложба на проф. Бисера Вълева се открива в Перник

Изложба “Голям фор­мат. Пренареж­дане“ на проф. Бисера Вълева се откри вчера в Пер­ник. Екс­позицията съдържа 50 творби и е под­редена в художес­т­вена галерия “Любен Гай­даров“. Елена Темел­кова е дирек­тор на галерии “Пер­ник“. Кар­тините са живопис, като са изпол­з­вани тех­ники акварел, масло и пас­тел.  

Проф. Вълева е член на групата на СБХ в Пер­ник. Тя е дъщеря на худож­ника проф. Васил Вълев, чиито корени са от региона. Бисера Вълева завър­шва Художес­т­вената гим­назия и специал­ност „Стенопис“ в…

Прочети още…

България

Икономика

Спорт

Свят

“Шпигел“: Ледена епоха в Бундестага - депутати с пуловери, шалове и палта

Още от края на лятото в ЕС с голяма доза сериоз­ност се заговори за това, че по време на пред­с­тоящата тежка зима.

И ако на някого му се е стор…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...