Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 25, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Световни музеи лансират изкуството, създадено от жени

Световни музеи лансират изкуството, създадено от жени

Къде е мяс­тото на жените в музеите”, пита Франс прес. Дълго време жените са били нечии музи или съп­руги. Малко по малко идва време за реванш.

Една изложба на Фрида Кало или на Луиз Бур­жоа обаче, не ком­пен­сира заб­равените. 87% от изложените творби в 18-те най-големи американ­ски музея са на мъже. 85% от тези творци от сил­ния пол са бели. Това са резул­татите от проуч­ване, нап­равено през 2019 г. от издател­с­тво „Плос“.

Британ­с­ката историчка Кейти Хъсъл казва, че днес всички музеи са внимателни по отношение на равен­с­т­вото, все повече има самос­тоятелни изложби на жени. Галерия „Тейт“ в Лон­дон е с годишна прог­рама, пос­ветена на жените худож­нички. Неж­ният пол не е добре пред­с­тавен в аук­цион­ните къщи. Историчес­ките продажби на „Крис­тис“ и „Сот­бис“, отчитат рекор­дни цени на творби, дело на мъжете.

Според Поли Стей­пъл, дирек­тор на колек­цията „Бритиш арт“, галерията „Тейт“ се е ангажирала от дълго време в пред­с­тавянето на изкус­т­вото, съз­дадено от жени. Крал­с­ката академия за изкус­тва пък, ще покаже за първи път пър­фор­манс на– Марина Абрамович през 2023 г. Музеят „Прадо“ пред­с­тави изложба, пос­ветена на мяс­тото на жената в изкус­т­вото. В Лувъра са изложени произ­ведения на 25 жени. Общият брой худож­ници е 3600. През 2019 г. музеят „Орсе“ пос­вети голяма изложба на имп­ресионис­т­ката Берта Моризо. От твор­бите в „Орсе” едва 76 са на жени. Мъже са автори на 2311 произ­ведения.

България

Икономика

Спорт

Свят

Земеделие

Доживяхме дрон да прогнозира зърнената реколта в Добруджа

Доживяхме дрон да прогнозира зърнената реколта в Добруджа

Представите за омазани в масло комбайнери и трактористи са в миналото, днес машините са компютъризирани и всичко се следи чрез GPS-координат...

Прочети още:

Loading...