Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 25, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Изложба на проф. Бисера Вълева се открива в Перник

Изложба на проф. Бисера Вълева се открива в Перник

Изложба на проф. Бисера Вълева се открива в Перник

Изложба “Голям фор­мат. Пренареж­дане“ на проф. Бисера Вълева се откри вчера в Пер­ник. Екс­позицията съдържа 50 творби и е под­редена в художес­т­вена галерия “Любен Гай­даров“. Елена Темел­кова е дирек­тор на галерии “Пер­ник“. Кар­тините са живопис, като са изпол­з­вани тех­ники акварел, масло и пас­тел.  

Проф. Вълева е член на групата на СБХ в Пер­ник. Тя е дъщеря на худож­ника проф. Васил Вълев, чиито корени са от региона. Бисера Вълева завър­шва Художес­т­вената гим­назия и специал­ност „Стенопис“ в НХА. В пър­вите години като творец прави няколко големи стенописа, но по-късно се насочва към живописта, както и към работата върху хар­тия. Сега е преподавател в Софийс­кия универ­ситет и Национал­ната художес­т­вена академия. Док­тор по педагогика и професор по „Рисуване и ком­позиция“, със специализации в Париж и Бар­селона. Реализирала е над 40 самос­тоятелни изложби в страната и чуж­бина, носител е на множес­тво прес­тижни наг­ради. Сред най-големите ѝ екс­позиции са „Брегове“, „Черно, бяло и чер­вено“, „Сезони“, „Раз­говор с ангел“, „Корени“.

България

Икономика

Спорт

Свят

Земеделие

Доживяхме дрон да прогнозира зърнената реколта в Добруджа

Доживяхме дрон да прогнозира зърнената реколта в Добруджа

Представите за омазани в масло комбайнери и трактористи са в миналото, днес машините са компютъризирани и всичко се следи чрез GPS-координат...

Прочети още:

Loading...