Виртуозът Ара Маликян ще свири отново у нас

Виртуозът Ара Маликян ще свири отново у нас

Майс­торът на цигул­ката, хариз­матич­ният музикант, интер­п­ретатор и ком­позитор Ара Маликян идва у нас през март 2020г.

Испан­с­кият цигулар се зав­ръща с нов спек­такъл “Royal Garagе Tour”, част от светов­ното му турне. То преминава през най-големите зали и площади на Европа, САЩ и Латин­ска Америка. Кон­цер­тите му са на 16 март в НДК, на 17 март – във Варна и на 19 март – в Плов­див. С новото мащабно, цветно и еклек­тично шоу Ара пред­с­тавя пос­лед­ния си 26-ти албум . Емоционално пътешес­т­вие из най-разнообразни стилове, жан­рове и музикални кул­тури по света, прид­ружават кариерата на големия музикант. В обикол­ката из „музикал­ните под­земия” той си пар­т­нира с емб­лематични изпъл­нители, записали гласовете си в неговия албум – арменеца Серж Тан­кян, аржен­тинеца Анд­рес Каламаро, испан­с­кия рок идол Енрике Бън­бъри, италианеца Франко Батиато.

Маликян е испан­ски цигулар от ливан­ски произ­ход и армен­ски корени. Роден през 1968 г., живее в Испания. Има 40 издадени албума, соб­с­т­вен оркес­тър и над 100 000 продадени копия на „Годиш­ните времена” на Вавалди. Първи цигулар на испан­с­ката кралица и провъз­г­ласен за цигулар № 1 на Испания.