Намериха открадната картина на Густав Климт

Намериха открадната картина на Густав Климт

Кар­тина на авс­т­рийс­кия худож­ник Гус­тав Климт – „Пор­т­рет на жена”, считана за изчез­нала през 1997 г, е отк­рита от работ­ници в стената на галерията за съв­ременно изкус­тво Риччи Одди в Пияченца. „Точно от там тя е обявена за изчез­нала, каз­ват полицаите на италиан­с­кия град. Кар­тината е била сложена в черна торба и в прег­радата между вън­ш­ната стена и галерията. Тази ниша случайно намерили работ­ниците, които чис­тели стените. Специалис­тите под­чер­тават, че е трудно да се каже дали е оригинал, тъй като пор­т­ретът е даден на екс­пер­тиза. Вероятно, е бил в тази торба още от 1997 г.

На тази кар­тина не е съдено да се види от пуб­ликата. През фев­руари 1997 г, точно преди отк­риването на изложба пос­ветена на Климт, кар­тина изчезва. В условията на започ­нал ремонт, изчез­ването станало ясно след няколко дни. За кражба се заговорило, защото рам­ката на кар­тината била отк­рита на пок­рива на галерията.