Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 123, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Арт Галерия Le Papillon представя Христо Христов с изложбата “Преминаващи фигури“

Арт Галерия Le Papillon представя Христо Христов с изложбата “Преминаващи фигури“

Отк­риването бе на 13 май, продъл­жава до 9 юни — Варна, ул.“Драгоман“. “Преминаващи фигури“ е изложба скул­п­тура и живопис. Изкус­т­вото е един голям урок за иск­реността. Истин­с­кият худож­ник винаги изоб­разява това, което мисли, не се страхува да смаже същес­т­вуващите норми. По този начин той учи на иск­реност себеподоб­ните си. Талан­т­ливият вар­ненец е един от най-добрите бъл­гар­ски скул­п­тори с автен­тичен раз­поз­наваем стил. Той е не по-малко ценен в пос­лед­ните години за прек­рас­ната си асоциативна абс­т­рак­тна живопис, раз­к­риваща цвет­ните плас­тове на душата на творец, зав­ладян от фор­мата и ней­ната линия. Неговите платна имат ениг­матични изчис­тени образи, знаци, кодове и релефи зав­ладяват и чуж­дес­т­ран­ната пуб­лика в успеш­ните изложби в Гер­мания, Чехия, Авс­т­рия, Фран­ция, Полша. Твор­чес­т­вото му не е локално, а среща естетическо раз­биране и любов на хора от раз­лични национал­ности и кул­тури.

България

Икономика

Съдът спря смяната на ръководството на “Автомагистрали“

Съдът спря смяната на ръководството на “Автомагистрали“

Софийс­кият град­ски съд е спрял произ­вод­с­т­вото по впис­ването на ново ръковод­с­тво на дър­жав­ната фирма “Автомагис­т­рали“ ЕАД. Това е станало сле…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Проблеми за Манчини и Италия преди двубоя с Австрия

Селек­ционерът на Италия Роберто Ман­чини няма да знае до пос­ледно дали ще раз­чита на опит­ните защит­ници Алесан­дро Флоренци и Джор­джо Киелини …

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Тревога: Ще попречат ли дъждовете на жътвата на лавандула?

Тревога: Ще попречат ли дъждовете на жътвата на лавандула?

„Лаван­дуловите насаж­дения в Доб­ричка област вече започ­наха да цъф­тят. Много е важно в периода на цъф­теж да няма валежи, за да се получи по-д…

Прочети още:

Loading...