Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 144, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Измерения на героичното - Михаил Михайлов

Измерения на героичното - Михаил Михайлов

Галерия “Васка Емануилова“ пред­с­тавя „Измерения на героич­ното. Михаил Михай­лов (19001945). Отк­риването е днес от 1720 ч., Галерия „Васка Емануилова“ — филиал на СГХГ, бул. „Янко Сакъзов“ 15. Излож­бата е част от прог­рамата „Рес­тав­риране на паметта“ като началото се пос­тави през 2012 г. за неиз­вес­тни или заб­равени имена от бъл­гар­с­кото изкус­тво. Скул­п­торът Михаил Михай­лов е едно от тях — важен автор от европейска величина, чието име не се споменава, произ­веденията му са част от пуб­лич­ното прос­т­ран­с­тво в столицата.

Знаем емб­лематич­ната фигура на лъв, пред сградата на Минис­тер­с­т­вото на вът­реш­ните работи на ул. „6-ти сеп­тем­ври“ в София и другата, на мяс­тото на въз­с­тановения памет­ник на Първи и Шести пехотен полк в градин­ката пред НДК.

Михаил Михай­лов е роден през 1900 г., завър­шва скул­п­тура при професорите Марин Василев и Жеко Спиридонов, а след това специализира в Париж. Работи в областта на пор­т­рета, фигурал­ната ком­позиция, монумен­тал­ната скул­п­тура, голото тяло. Най-активен твор­чески период за него е дей­ността му като военен скул­п­тор, а след 1940 г. той е и преподавател в Художес­т­вената академия. Добре запоз­нат с европейс­ката традиция и пов­лиян от модер­нис­тич­ните фор­мални решения на Антоан Бур­дел, Арис­тид Майол, Иван Мещ­рович и други, в Бъл­гария Михаил Михай­лов е един от основ­ните пред­с­тавители на стилис­тич­ния син­тез — реализъм, свър­зан с традицията и фол­к­лора, академично издър­жан, със соб­с­т­вен плас­тичен ритъм. Важен е неговият принос в осъв­ременяването на кон­цеп­цията за национал­ното изкус­тво през 1930-те. Мяс­тото му е сред най-иновативните и оригинални творци от този период, за съжаление лип­с­ват моног­рафии за него.

България

Икономика

Спорт

Антон Недялков: Не бяхме на нужното ниво

Антон Недялков: Не бяхме на нужното ниво

„Оцен­ката ми за отбора и за мача днес не е добра. Играхме бавно, което беше пер­фек­тно за Мура.“

Това каза капитанът на Лудогорец Антон Недялк…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...