Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 213, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Документална изложба за Христо Явашев - Кристо се открива в Париж

Документална изложба за Христо Явашев - Кристо се открива в Париж

Докумен­тална изложба под нас­лов “Кристо. От Габ­рово до Триум­фал­ната арка“ се отк­рива на 16 сеп­тем­ври в Париж. Излож­бата е раз­каз за пътя на големия артист от род­ния град Габ­рово до пър­вите му стъпки на светов­ната арт­с­цена в Париж. Това съобщи Свет­лана Михай­лова от Музея на хумора и сатирата.Изложбата съдържа 30 рядко показ­вани досега произ­ведения на изкус­т­вото, фотог­рафии и фак­симилета, пос­ветени на ран­ните години на артиста с бъл­гар­ски произ­ход Явашев. Те ще бъдат изложени в Париж в галерията на Бъл­гар­с­кия кул­турен инс­титут тази есен. Докумен­тал­ната екс­позиция раз­казва историята на фамилия Явашеви, пър­вите художес­т­вени изяви на младия артист.Изложбата е шанс за жителите и гос­тите на Париж да над­ник­нат в част от биог­рафията на артиста, която светът малко поз­нава, а именно неговия бъл­гар­ски период. Сред екс­понатите има лични снимки, предос­тавени от членовете на семейс­т­вото, както и документи от бъл­гар­с­кия дър­жавен архив и други инс­титуции. Показани са ранни произ­ведения на Христо Явашев от студен­т­с­ките му години и скъпо пазени спомени от приятели и съученици. Излож­бата прос­ледява фор­мирането му като един от най-разпознаваемите артисти, новатори в изкус­т­вото на ХХ и ХXI век. “Кристо. От Габ­рово до Триум­фал­ната арка“ е съв­мес­тна инициатива на Музея на хумора и сатирата и Бъл­гар­с­кия кул­турен инс­титут в Париж, с под­к­репата на Община Габ­рово и Минис­тер­с­тво на кул­турата.

Излож­бата е пос­ветена на отложеното изпъл­нение на проекта на твореца по опаковането на Триум­фал­ната арка. Екс­позицията ще бъде пред­с­тавена в галерията на инс­титута от 17 сеп­тем­ври до 30 ноем­ври. Тя е адап­тация на проекта “Роден в Габ­рово“, осъщес­т­вен в Габ­рово и в София.

България

Икономика

Спорт

Александър Шаламанов: Славия е отборът на моя живот

Александър Шаламанов: Славия е отборът на моя живот

Защитникът е поздравен от Еузебио, след като му е отнел топката с брилянтен шпагат без да го докосне

Славия ще кръсти стадиона си “Алек­сан­дър…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие