Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 213, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Националната библиотека прави фототипно юбилейно издание на Славейковите списания “Ружица“ и “Пчелица“ по повод 150-годишнината им

Националната библиотека прави фототипно юбилейно издание на Славейковите списания “Ружица“ и “Пчелица“ по повод 150-годишнината им

Национал­ната биб­лиотека “Св. Св. Кирил и Методий“ /НБКМ/ под­нася на бъл­гар­с­ките читатели фототипно юбилейно издание на “Ружица“ и “Пчелица“, пресъз­даващо оригинал­ните екзем­п­ляри, които се съх­раняват в ней­ните фон­дове. Пър­вият брой на дет­с­кото списание “Пчелица или ред книжки за децата“ излиза през 1871 г. в Цариг­рад, с което Петко Р. Славей­ков пос­тавя началото на бъл­гар­с­кия дет­ски периодичен печат. Освен че е пър­вото, то е и най-родолюбивото. И си остава такова до край. Увод­ната статия на Дядо Славей­ков е със заг­лавие „Всяка книга, всякой вес­т­ник има душа“, а с обръщението си „Към бъл­гар­четата!“ той разяс­нява на младите читатели пол­зата от хубавото четиво. Голямата любов на поета към родината е глав­ната и основна тема на списанието. С дъл­боко чув­с­тво на обич и уважение той раз­казва за слав­ното ни минало, учи децата на чес­т­ност, трудолюбие и любов към Бъл­гария, към род­ния край.

Петко Р. Славей­ков успява да издаде само седем книжки и след цен­зура, списанието спира. След Освобож­дението отново е въз­с­тановено и с прекъс­вания излиза до 2011 г., като духът на Дядо Славей­ков лъха от всяка негова страница.

България

Икономика

Спорт

Александър Шаламанов: Славия е отборът на моя живот

Александър Шаламанов: Славия е отборът на моя живот

Защитникът е поздравен от Еузебио, след като му е отнел топката с брилянтен шпагат без да го докосне

Славия ще кръсти стадиона си “Алек­сан­дър…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие