Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 25, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Начална Радев даде началото на 20-ото издание на “Българската Коледа“

Радев даде началото на 20-ото издание на “Българската Коледа“

Радев даде началото на 20-ото издание на “Българската Коледа“

През годината инициативата е събрала рекорден бюджет от над 3 милиона лева

Президен­тът Румен Радев даде началото на 20-ото издание на благот­ворител­ната инициатива „Бъл­гар­с­ката Коледа“. В облас­т­ната бол­ница „Д-р Стефан Чер­кезов“ във Велико Тър­ново дър­жав­ният глава, под чийто пат­ронаж се провежда кам­панията, обяви, че таз­годиш­ното издание ще е пос­ветено на децата с редки генетични заболявания, съобщи БНР.

През изминалата година инициативата пос­тигна рекор­ден бюджет от над три милиона лева. Под­помогна 517 деца с тежки хронични заболявания и дари апаратура на 22 лечебни заведения из цялата страна“, посочи дър­жав­ният глава.

Бъл­гар­с­ката Коледа“ не е просто дарител­ска кам­пания, тя е нещо много повече. Тя ни дава вяра, че сме цивилизовано общес­тво, което се крепи на хуманни цен­ности“, каза в словото си дър­жав­ният глава. „Хиляди са доб­родетел­ните бъл­гари, които стоят зад тази инициатива — учредители, дарители, медии, раз­п­рос­т­ранители на идеята. Но най-важното за успеха на всяка една дарител­ска инициатива е доверието в нея, а това доверие зависи от хората на края на дарител­с­кия акт. В случая това сте вие — бъл­гар­с­ките лекари“, каза президен­тът, цитиран от БТА.

Особено съм удов­лет­ворен от факта, че благодарение на тази инициатива все повече бъл­гар­ски лекари работят със съв­ременна, високотех­нологична апаратура и раз­ширяват своите въз­мож­ности да прилагат съв­ременни и иновативни методи за диаг­нос­тика и лечение“, допълни Радев.

Това е сек­торът, където всички ние, като общес­тво и дър­жава, трябва да отделяме все по-голямо внимание, сред­с­тва и грижи, за да има бъдеще нашата нация, добави президен­тът. Той пожела успех на 20-ото юбилейно издание на инициативата „Бъл­гар­с­ката Коледа“.

Минис­търът на здравеопаз­ването Асен Меджидиев посочи, че ще преговаря с всички пар­ламен­тарни групи, за да бъде осигурено чрез дър­жав­ния бюджет допъл­нително финан­сиране за дет­с­кото здравеопаз­ване.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Доживяхме дрон да прогнозира зърнената реколта в Добруджа

Доживяхме дрон да прогнозира зърнената реколта в Добруджа

Представите за омазани в масло комбайнери и трактористи са в миналото, днес машините са компютъризирани и всичко се следи чрез GPS-координат...

Прочети още:

Loading...