Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 59, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Начална БСП - София, възстановява счупената плоча на Паметника на Съветската армия

БСП - София, възстановява счупената плоча на Паметника на Съветската армия

Иван Таков иска официално разрешение за него от областния управител

БСП — София, ще въз­с­танови счупената плоча на Памет­ника на Съвет­с­ката армия. Идеята за това е на социалис­тите от район “Връб­ница“ и тех­ния пред­седател Станис­лав Младенов, който е член на Изпъл­нител­ното бюро на Софийс­ката организация на БСП. Те вече са наели фирма, взели са точ­ните раз­мери на мяс­тото на монумента и сега очак­ват да бъде намерен под­ходящият камък, за да бъде изработена новата плоча.

През това време пред­седателят на БСП — София, Иван Таков ще поиска от името на Град­с­кия съвет на столич­ните социалисти официално раз­решение за ремонта от облас­т­ния управител, който стопанисва монумента.

Иван Таков добави, че грижата за паметта на едно общес­тво минава и през такива дейс­т­вия — да бъде въз­с­тановявано всичко, което бива раз­рушавано от без­памет­ните. “Пов­дигането на въп­роса за демон­тиране на Памет­ника на Съвет­с­ката армия всеки път има само една цел — да раз­деля хората. Да нас­лагва омраза в общес­т­вото, която води до разединението му, комен­тира още той.

България

Икономика

Култура

Роландо Вийязон ще пее у нас с изгряваща звезда Серена Саенц

В зала 1 на НДК светов­ноиз­вес­т­ният оперен артист Роландо Вийязон ще дебютира на бъл­гар­ска сцена със Софийс­ката фил­хар­мония. Под пал­ката на м…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Месец преди Великден замря търговията с български агнета

Месец преди Великден замря търговията с български агнета

До няколко години ще бъде унищожен още един подсектор от селското стопанство -овцевъдството и козевъдството

Провалите в живот­новъд­с­т­вото отда…

Прочети още:

Loading...