Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 69, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Начална Земеделието в Добруджа вече не носи печалба

Земеделието в Добруджа вече не носи печалба

Заплатите в агросектора падат, сривът започна още през миналата година

В Доб­ру­джа сел­с­кото стопан­с­тво вече не носи печалба, показ­ват статис­тичес­ките данни. Сривът на зап­латите в агросек­тора, започ­нал през миналата година, вече е ясно изразен. Само за 3 месеца — от сеп­тем­ври до декем­ври 2020 г. броят на заетите в земеделието е спад­нал с близо 5 %. Впечат­ление прави ясно изразеният по-нисък ръст на зап­латите в земеделието. Средно 1257 лв. са получавали заетите в сел­с­кос­топан­с­ките фирми в Доб­ру­джа до сеп­тем­ври 2020 г. През декем­ври обаче сел­с­кото стопан­с­тво изпада от пър­вите 5 позиции на сек­торите, даващи най-високо въз­наг­раж­дение. Така според статис­тиката най-добре платени са работещите в енер­гий­ния сек­тор, здравеопаз­ването и социал­ните дей­ности, дър­жав­ното управ­ление, в сферата на образованието, където сред­ното зап­лащане е от 1532 лв. до 2012 лв. 1357 лв. е била сред­ната месечна зап­лата в сел­с­кото стопан­с­тво в Доб­ричко в края на 2019 г.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Карлос Насар с европейско сребро в дебюта си при мъжете

17-годишният български щангист подобри рекорда на Стария континент в изтласкването

Успеш­ното пред­с­тавяне на Бъл­гария на европейс­кото пър­венст…

Прочети още:

Loading...

Свят

Франция отваря архивите на Франсоа Митеран за Руанда

Фран­ция ще отвори архивите за Руанда на бив­шия френ­ски президент Фран­соа Митеран, като част от усилието да се раз­бере по-добре ролята й в аф…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Националните приоритети и специфики да са водещи при изготвяне на Стратегическите планове

Как върви изгот­вянето на Стратегичес­ките планове за…

Прочети още:

Loading...