Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 69, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Начална Иде добра реколта от пшеница

Иде добра реколта от пшеница

Иде добра реколта от пшеница

Общото максимално количество на добитата рапица за 2021/2022 г. се прогнозира на 400 хиляди тона

Пър­вите прог­нози на Цен­търа за икономически изс­лед­вания в сел­с­кото стопан­с­тво (CAPA) за зър­нената реколта тази година са доста оптимис­тични, като само при пшеницата се очаква да се ожънат около 5,8 млн. т, или с около 15% повече от приб­раното през миналата година. Пър­воначал­ните пред­виж­дания на САРА за сред­ния добив на пшеница през новата реколта е за нива около 490 кг от дка. Раз­бира се, критични за нивата на добивите остават природ­ните условия в след­ващите 2 месеца, комен­тира Синор.бг. По отношение на ечемика прог­нозите са рекол­тата да бъде като миналогодиш­ната – около 500 хил. тона, като добивът от дка ще се задържи на 460 кг от дка. При рапицата това лято обаче ще има около 25% ръст, като сред­ните добиви от декар ще се движат около 270 кг. Общото мак­симално количес­тво на добитата рапица за 2021/2022 г. се прог­нозира на 400 хиляди тона.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Карлос Насар с европейско сребро в дебюта си при мъжете

17-годишният български щангист подобри рекорда на Стария континент в изтласкването

Успеш­ното пред­с­тавяне на Бъл­гария на европейс­кото пър­венст…

Прочети още:

Loading...

Свят

Франция отваря архивите на Франсоа Митеран за Руанда

Фран­ция ще отвори архивите за Руанда на бив­шия френ­ски президент Фран­соа Митеран, като част от усилието да се раз­бере по-добре ролята й в аф…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Националните приоритети и специфики да са водещи при изготвяне на Стратегическите планове

Как върви изгот­вянето на Стратегичес­ките планове за…

Прочети още:

Loading...