Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 184, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Начална ГЕРБ прахосал 630 млн. лева за тревясали язовири

ГЕРБ прахосал 630 млн. лева за тревясали язовири

Правителството на Борисов ремонтирало водоеми за пет пъти по-скъпо от пазарните цени

Критият повече от две години ремонт на над 400 язовира в “критично със­тояние“ от правител­с­т­вото на ГЕРБ се оказа без­с­топан­с­т­веност и злоупот­реби за милиони левове. Това е показала провер­ката на пър­вите три от списъка с прик­лючил ремонт на 10 обекта, съобщи минис­търът на икономиката Кирил Пет­ков. “Това за мен е рав­ноз­начно на без­с­топан­с­т­веност“, каза Кирил Пет­ков. Той допълни, че ще продължи и с останалите завър­шени по документи обекти. Най-вероятно е и те да се окажат, че са празни и зат­ревени. Всички документи от провер­ката ще бъдат предадени на прокуратурата, каза икономичес­кият минис­тър. Общо за ремонта на над 400 язовира бяха отпус­нати над 630 млн. лв. от кабинета “Борисов 3“. От тях 500 млн. лв. са от дър­жав­ния бюджет, а останалите над 130 млн. лв. са от Бъл­гар­с­ката банка за раз­витие. Меж­дув­ременно Вър­хов­ната касационна прокуратура се самосезира за раз­к­ритите от Кирил Пет­ков далавери при ремонта на язовирите.

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие