Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 103, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Начална Ценови шамар за пушачите

Ценови шамар за пушачите

Ценови шамар за пушачите

Акцизът ще се вдига до 2024 г., което ще оскъпи цигарите със 70 стотинки

Поетап­ното увеличение на акциз­ните ставки за тютюневите изделия от 1 юли 2022 г. и след­ващите две години е заложено в сред­нос­роч­ната бюджетна прог­ноза на Минис­тер­с­т­вото на финан­сите. Това се случва на фона на многок­ратни обещания от страна на новите управ­ляващи, че данъците тази година няма да се повишават. Ако промяната бъде одоб­рена и от Народ­ното съб­рание, ефек­тът върху бюджет­ните приходи от акцизите на цигарите само за 2022 г. ще бъде в раз­мер на 100 млн. лв. През 2023 г. се очаква по-високата ставка да донесе допъл­нителни 35,9 млн. лв., а през 2024 г. — 7,1 млн. лв. В момента общата ставка на акциза на цигарите е 177 лв. на 1000 къса. От 1 юли се планира тя да стане 187 лв. на 1000 къса. Така на прак­тика в средата на годината цигарите ще пос­къп­нат средно с около 20 ст. Акцизът на тютюна за пушене (за лула и цигари) от 152 лв. на кг, ще стане 159 лв. на килог­рам. До края на 2024 г. акцизът на цигарите трябва да дос­тигне 206 лв. на 1000 къса., което значи, че те ще пос­къп­нат с около 70 стотинки.

България

Икономика

ЕК върна Стратегическия план на България с 200 забележки

ЕК върна Стратегическия план на България с 200 забележки

Европейс­ката комисия върна Стратегичес­кия план на Бъл­гария с 200 забележки. Това обяви пред БНР заместник-министърът на земеделието Иван Хри…

Прочети още:

Loading...

Култура

Русенската опера представя “Севилският бръснар“

Русен­с­ката опера ще пред­с­тави “Севил­с­кият бръс­нар“ — от Росини, на 27 май в зала “Фил­хар­мония“. Режисьор е извес­т­ният оперен бас Орлин Анаст…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Руската централна банка опитва да спре ръста на рублата

Рус­ката цен­т­рална банка намали основ­ния лих­вен процент след извън­редно заседание, тъй като влас­тите се опит­ват да овладеят курса на руб­лата,…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...