Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 24, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало От тук от там

Изследване изчислява броя на черните дупки във Вселената

Не можем да видим чер­ните дупки. Ето защо е трудно да установим какъв е броят им в необят­ната Вселена. Това не означава обаче, че не можем да се проб­ваме.

Знаем, че чер­ните дупки със звез­дна маса пред­с­тав­ляват рух­нали ядра на мър­тви масивни звезди и сега ново изс­лед­ване, което взима пред­вид начина, по който тези единични или двойни звезди се образуват и еволюират, успява да изчисли приб­лизител­ния брой на въп­рос­ните черни дупки със звез­дна маса.

Броят е поразителен – 40 квин­тилиона или 40 000 000 000 000 000 000 черни дупки. Те със­тав­ляват приб­лизително 1 процент от цялата нор­мална материя в наб­людаемата Вселена.

Все още не знаем доста неща за чер­ните дупки, но ако определим приб­лизител­ния им брой, вероятно ще раз­п­летем част от…

Прочети още…

Астрономи откриха 12 нови луни около Юпитер

Астрономи откриха 12 нови луни около Юпитер

Аст­рономите отк­риха 12 нови луни около Юпитер, с което общият им брой дос­тигна рекор­д­ните 92, предаде АП.

Това е повече от всяка друга планета в нашата Слън­чева сис­тема. Сатурн, някогаш­ният лидер, е на второ място с 83 пот­вър­дени луни.

Луните на Юпитер бяха добавени нас­коро към списъка, воден от Цен­търа за малки планети на Меж­дународ­ния аст­рономически съюз, каза Скот Шепърд от инс­титута „Кар­неги“, който е част от екипа.

Новите луни бяха отк­рити с помощта на телес­копи в Хавай и Чили през…

Прочети още…

Предстоящи мисии до Луната през 2023 г.

Предстоящи мисии до Луната през 2023 г.

През 2023 г. Русия, Индия и Европейс­ката кос­мическа аген­ция планират да дадат начало на мисии до Луната, както и в по-далечния кос­мос, предаде Би Би Си.

Това ще стане, след като миналата година бе даден старт на прог­рамата “Артемис 1” (“Артемида 1”) на НАСА. В рам­ките й бе осъщес­т­вен без­пилотен полет около Луната с кос­мичес­ката кап­сула “Орион“ съз­дадена да върне хора на повър­х­ността на естес­т­вения спът­ник на Земята.

Индия планира да стар­тира мисията “Чандраян-3“ през юни 2023 г., като тя…

Прочети още…