Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет27112020

Брой 229, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) Електронният избор не е разумен

Електронният избор не е разумен

Електронният избор не е разумен

Пред­седателят на Тръст “Синя Бъл­гария“ Даниел Стрезов заяви, че не е разумно новият соб­с­т­веник на Лев­ски да бъде обявен чрез гласуване във Фейс­бук. Той говори пред bTV относно анкетата, която обвиняемият Васил Бож­ков пусна на страницата си в социал­ната мрежа.

Учас­тие в нея взеха над 25 000 души и 80% заявиха, че са съг­ласни новият бос на клуба да бъде обявен чрез елек­т­ронно гласуване. 

Стрезов комен­тира и решението на ръковод­с­т­вото на “сините“ да приеме дарението от 500 000 лв. на Делян Пеев­ски.

даваме сметка, че едно такова дарение пос­тавя ръковод­с­т­вото пред един тежък избор, но очевидно тези пари няма да решат кар­динално финан­сово положение. Дарението беше прието, имахме раз­говори, и от ръковод­с­т­вото зависи как ще ги изпол­з­ват оперативно парите.“

“Лев­ски  е болен не заради дарението, а заради дъл­гите години, в които всеки един от нас прие любовта си и същес­т­вуването на Лев­ски като даденост. Акциите в момента са притежание на Георги Попов, но физически са на “Герена“. На прак­тика това не носи никакво решение“, добави шефът на фен­с­ката организация.

“Темата за елек­т­ронно гласуване е доста актуална, дори на дър­жавно ниво, и докол­кото ми е извес­тно все още не е намерен ясен механизъм, по който това да се случи. Не ми се струва разумно новият соб­с­т­веникът на Лев­ски да бъде оповес­тен чрез някаква анкета във Facebook“, комен­тира Стрезов.

България

Икономика

БТПП: Ефектът от частичния локдаун ще е силно отрицателен

БТПП: Ефектът от частичния локдаун ще е силно отрицателен

Бъл­гар­с­ката търговско-промишлена палата никога не е била привър­женик на раз­даването на пари без никакъв ангажимент за която и да е фирма. Тр…

Прочети още:

Loading...

Култура

Свят

Земеделие

Loading...