Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 123, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) Суперлигата: Ще преосмислим проекта

Суперлигата: Ще преосмислим проекта

От ръковод­с­т­вото на новос­фор­мираната Супер­лига излязоха с официално изяв­ление след новината за оттег­лянето на шестте анг­лийски клуба, които бяха част от проекта — Ливър­пул, Ман­чес­тър Юнай­тед, Ман­чес­тър Сити, Арсенал, Челси и Тот­нъм. В общата позиция на останалите клубове се изтъква, че пред­с­тавителите на Премиър лийг са били принудени да напус­нат под вън­шен натиск. В становището също така се под­чер­тава, че планът за реформа в европейс­кия фут­бол и евен­туал­ното съз­даване на нов тур­нир ще бъде преос­мис­лен.

“Супер­лигата е убедена, че актуал­ната ситуация в европейс­кия фут­бол изис­ква промяна. Пред­лагаме нов тур­нир, защото дейс­т­ващата в момента сис­тема не фун­к­ционира. Нашето пред­ложение е насочено към това да се осигури раз­витие на спорта, като същев­ременно се гаран­тират ресурси и стабил­ност за раз­витието на фут­бол­ната пирамида, включително помощ за цялата фут­болна общ­ност, която е изп­равена пред финан­сови зат­руд­нения заради пан­демията. Освен това, всички по веригата следва да получат завишени плащания от фонд “Солидар­ност“. Независимо от оттег­лянето на анг­лийс­ките клубове, които бяха прунудени да вземат това решение под вън­шен натиск, ние сме уверени, че пред­ложението ни напълно съот­вет­с­тва на законите в Европа, което беше пот­вър­дено от съдебно решение за защита на Супер­лигата от дейс­т­вията на трети лица. Пред­вид обс­тоятел­с­т­вата, ще пред­п­риемем съот­вет­ните адек­ватни стъпки за тран­с­фор­миране на проекта с ясната идея да пред­ложим на феновете най-доброто въз­можно изживяване и в същото време да осигурим по-високи приходи за цялата фут­болна общ­ност“, се казва в изяв­лението.

България

Икономика

Съдът спря смяната на ръководството на “Автомагистрали“

Съдът спря смяната на ръководството на “Автомагистрали“

Софийс­кият град­ски съд е спрял произ­вод­с­т­вото по впис­ването на ново ръковод­с­тво на дър­жав­ната фирма “Автомагис­т­рали“ ЕАД. Това е станало сле…

Прочети още:

Loading...

Култура

Хоакин Финикс и Руни Мара се снимат заедно

Близо десетилетие, след като се срещат на снимач­ната площадка на филма “Тя“ на Спайк Джонзи, Финикс и годеницата му Мара ще снимат заедно за…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Тревога: Ще попречат ли дъждовете на жътвата на лавандула?

Тревога: Ще попречат ли дъждовете на жътвата на лавандула?

„Лаван­дуловите насаж­дения в Доб­ричка област вече започ­наха да цъф­тят. Много е важно в периода на цъф­теж да няма валежи, за да се получи по-д…

Прочети още:

Loading...