Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 155, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) Не съм в България като турист, обяви Виктор Кашай

Не съм в България като турист, обяви Виктор Кашай

Не съм в България като турист, обяви Виктор Кашай

Аз решавам кой рефер кой мач да ръководи в Първа лига, заяви шефът на футболните съдии

Пред­седателят на Съдийс­ката комисия към БФС – Вик­тор Кашай, даде прес­кон­ферен­ция няколко дни преди началото на новия сезон. Изяв­лението на 46-годишния унгарец идва в края на трид­нев­ния съдийски семинар, на който род­ните рефери се под­гот­вят активно за под­новяването на фут­бола у нас.

Много хора си мис­лят, че работата на съдиите се изчер­пва с 90-те минути на терена. Това не е съв­сем така. При тези тежки климатични условия реферите се под­гот­вят, правят физически тес­тове. Както и фут­болис­тите, които тренират цяла сед­мица и се гот­вят, същото важи и за фут­бол­ните съдии. Искаме да им помог­нем да са въз­можно най-добре под­гот­вени за новия сезон, който стар­тира на 8 юли“, започна Кашай.

Искаме да ви съоб­щим, че ще има промени в категориите, ще има промотирани рефери. Не можем като клубовете да прив­личаме фут­болисти, трябва да си отк­риваме сами талан­тите в раз­лич­ните региони в страната и затова работим с раз­лични прог­рами, за да отк­рием най-талантливите рефери и да им дадем шанс да се проявят на най-високото ниво. Още от април и май започ­нахме ВАР обучение на съдии. Петима от тях преминаха тес­товете, сега е време да започ­нат да прилагат знанията си на прак­тика“, продължи унгарецът.

Започ­ваме пър­вен­с­т­вото с 21 съдии от миналия сезон и добавяме един за новия шам­пионат. Започ­нах работа през фев­руари, а пър­вен­с­т­вото прик­лючи през май. Имах много малко време да проверя качес­т­вата на всички. Като тран­с­ферите при клубовете. Когато някой дойде, друг е аут. Така че през декем­ври брой­ката от 22-ма рефери ще бъде намалена. Пред­с­тавянето ще бъде гледано под лупа на всеки един от тях. Доволен съм от пред­с­тавянето на ВАР-съдиите, но никога не съм напълно удов­лет­ворен. Имаме официални статис­тики от екипа на ВАР. Сис­темата се е намес­вала доста пъти през изминалия сезон. Всички трябва да се рад­ват, че изпол­з­ваме ВАР, защото големите грешки са редуцирани. Обър­нахме внимание, че има определени ситуации, в които трябва да подоб­рим оцен­ката си, за да работим в още по-добър син­х­рон със сис­темата“, допълни най-младият арбитър, ръководил финал от Шам­пион­с­ката лига.

Съдиите са готови. Нашата работа е да под­гот­вим мак­симално добре за началото на новия сезон, подобно на един фут­болен треньор, който под­готвя фут­болис­тите си през сед­мицата преди мача. Когато нас­тъпи времето за мача съдиите взимат решенията. Куражът е изк­лючително важно качес­тво. Реферите могат да допус­кат грешки, но трябва да са със силни харак­тери, за да преодоляват тези грешки. Куражът и смелите решения за мен са задъл­жителни. Само Георги Кабаков е сред най-добрите в Европа. Трябва да работим в тази посока. Отнема време в под­готов­ката на топ съдия. Кабаков е пример как се получават наряди за някои от най-важните мачове и тур­нири. Ще работим да под­гот­вим други хора, които да дой­дат след рефер номер 1“, категоричен е Кашай.

Не съм тук като турист. Не съм тук за един уикенд. Имам апар­тамент в София. Работя с реферите и мени­джърите, имам кон­такти с организации. Аз съм отговорен и съм на върха на пирамидата. Обучавам реферите, решавам кой съдия кой мач да ръководи в Първа лига. Задачата ми е да ги тренирам и да правя наз­наченията. Дьорд Ринг прави наз­наченията за асис­тен­тите, Георги Йор­данов за глав­ните рефери във Втора лига, а Наско Бозев — за асис­тен­тите във Втора лига. Не съм тук 30 дни в месеца, но в днешно време е много лесно да се следи всичко и аз имам пълна кар­тина какво става на мачовете.Дори когато не съм тук, имам вир­туални срещи със съдиите“, разясни Вик­тор Кашай.

В края шефът на съдиите комен­тира сис­темата, която ФИФА ще изпол­зва по време на Светов­ното пър­вен­с­тво в Катар, за автоматично отчитане на засадите: „ФИФА ще изпол­зва сис­темата на светов­ното пър­вен­с­тво, но когато се отнася до нас и до Бъл­гария става дума за финанси. Ако БФС е готов да инвес­тира сериозни суми, може да го нап­рави, но реалис­тично не виж­дам тази сис­тема да бъде въведена в Бъл­гария в скоро време.“

България

Икономика

Поскъпналите със 153,5 % минерални торове удариха яко агропродукцията

Поскъпналите със 153,5 % минерални торове удариха яко агропродукцията

Цените на минерал­ните торове в Бъл­гария отново отбелязаха рекорд в повишението си на годишна база през второто тримесечие, като пос­къп­ват съ…

Прочети още:

Loading...

Култура

Изложба за бог Кришна представя Националната художествена галерия

Изложба „Бог Кришна“ ще бъде под­редена от Национал­ната художес­т­вена галерия (НХГ). Екс­позицията се отк­рива на 16 август в „Квад­рат 500“. По …

Прочети още:

Loading...

Свят

ЕС сам влезе в газовия капан

ЕС сам влезе в газовия капан

Европейците ще трябва да се простят с комфорта и да си платят за лишенията

След Владимир Путин, който на пръсти обясни как Европа сама си пос…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Земеделието и енергетиката - жертвите на сушата в Европа

Земеделието и енергетиката - жертвите на сушата в Европа

Повсеместната и постоянна липса на валежи в съчетание с вълни от жеги засягат повечето европейски страни, където сухото време става все по-р...

Прочети още:

Loading...