Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 144, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2)

Франция започна разследване: Макрон подслушван със софтуера „Пегас”?

Франция започна разследване: Макрон подслушван със софтуера „Пегас”?

Сред другите потенциални жертви на израелския шпионски софтуер са шефът на СЗО, председателят на Европейския съвет, президентът на ЮАР

Президен­тът на Фран­ция Еманюел Мак­рон свика извън­редно заседание на Съвета по отб­рана във връзка с раз­с­лед­ването по случая за елек­т­ронен шпионаж с помощта на соф­туера „Пегас”.

Миналата сед­мица неп­равител­с­т­вената организация „Заб­ранени истории“ и 17 медии пуб­ликуваха раз­с­лед­ване, в което се твърди, че редица дър­жави са шпионирали голям брой хора по света, изпол­з­вайки израел­ски шпион­ски соф­туер за мобилни телефони, раз­работен от NSO Group, припомня БГНЕС.

Правото на изпол­з­ване на тази сис­тема се предос­тавя изк­лючително на дър­жави и правител­с­т­вени аген­ции със специално раз­решение от израел­с­кото…

Прочети още…

ЗА ИСТОРИЧЕСКОТО ЕДИНСТВО НА РУСНАЦИТЕ И УКРАИНЦИТЕ

Нас­коро отговарях в хода на предаването “Пряка линия“ на въп­рос за руско-украинските отношения и казах, че рус­наците и украин­ците са един народ, едно цяло. Тези думи не са пос­ледица от някаква конюн­к­тура, от текущи политически обс­тоятел­с­тва. Говорил съм за това невед­нъж, това е моето убеж­дение. Затова смятам за необ­ходимо под­робно да изложа позицията си, да споделя оцен­ките си за сегаш­ната ситуация.

Вед­нага ще под­чер­тая, че стената, издиг­нала се в пос­лед­ните години между Русия и Украйна…

Прочети още…

Белград стимулира имунизацията с лотария

Тен­ден­цията на спад на случаите на КОВИД-19 в Сър­бия не се задържа дълго и на фона на двуциф­рен брой на заразените специалис­тите предуп­реж­дават за нова, чет­върта вълна на пан­демията, съоб­щава хър­ват­с­кият инфор­мационен пор­тал Индекс. Влас­тите в Бел­г­рад под­гот­вят наг­радна игра, за да симулират допъл­нително вак­синацията.

Според дан­ните през пос­лед­ните дни леко нарас­тва броят на заразените в някои админис­т­ративни окръзи и в Бел­г­рад — общо 189 заразени сред 9786 тес­т­вани проби, а от пос­ледици…

Прочети още…

Повече от половината европейци са ваксинирани срещу COVID

Повече от половината европейци са ваксинирани срещу COVID

Жителите на дър­жави от Европейс­кия съюз, на които вече са пос­тавени по две дози ковид вак­сини, вече са 187,7 милиона, или 51,3 на сто от пъл­нолет­ното население (навър­шило 18 години), показ­ват данни, пуб­ликувани днес на официал­ния сайт на Европейс­кия цен­тър за профилак­тика и кон­т­рол на заболяванията.

На първо място сред дър­жавите от ЕС по дял на жителите, които са напълно вак­синирани, е Малта с 83,6 процента. След­ват Унгария с 65,1 на сто и Ирлан­дия с 64,8 процента.

Сред дър­жавите…

Прочети още…

Фармацевтични гиганти от САЩ се съгласиха да платят 26 милиарда долара обезщетения

Американ­ски фар­мацев­тични гиганти ще платят 26 милиарда долара, след като беше пос­тиг­нато споразумение по федерални дела по кризата с опиоиди в страната, съобщи БНР.

Споразумението е по около четири хиляди дела срещу четири ком­пании, заведени във федерални и щат­ски съдилища.

Глав­ният прокурор на щата Ню Йорк Летиша Джеймс заяви, че споразумението е било пос­тиг­нато след продъл­жили с години преговори.

Това няма да върне изгубен живот, но ще предот­в­рати случ­ването на такава трагедия…

Прочети още…

В Кремъл XXI век стартира с нов лидер, завоювал изцяло високото доверие на руската нация

В Кремъл XXI век стартира с нов лидер, завоювал изцяло високото доверие на руската нация

Това е Владимир Владимирович Путин. Той съумя да извърши завоя от политикан­с­тво към осъз­ната и пос­ледователна национална политика и Русия му повярва, че е повикан от хода на събитията и от народа й. Начело на Русия и на Съвет­с­кия съюз за пос­лед­ните 100 години — от 1 януари 1900 г. до 1 януари 2000 г., са само 10 ръководители — едни за дълги години, други за по няколко месеца. В Зим­ния дворец в Питер, а после в Мос­ков­с­кия Кремъл се сменят цар Николай II, Керен­ски, Ленин, Сталин, Хруш­чов…

Прочети още…

България

Икономика

Култура

Спорт

Антон Недялков: Не бяхме на нужното ниво

Антон Недялков: Не бяхме на нужното ниво

„Оцен­ката ми за отбора и за мача днес не е добра. Играхме бавно, което беше пер­фек­тно за Мура.“

Това каза капитанът на Лудогорец Антон Недялк…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...