Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 24, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2)

Почина бившият президент на Пакистан Первез Мушараф

Бив­шият пакис­тан­ски президент Пер­вез Мушараф почина вчера в бол­ница в Дубай след продъл­жително боледуване. Пер­вез Мушараф бе на 79 г. Той бе отс­т­ранен от властта в Пакис­тан през 2008 г. Мушараф, бивш генерал с четири звезди, бе наз­начен начело на сухопът­ните сили на Пакис­тан от Наваз Шариф през 1998 г., който по онова време беше премиер на страната. Година по-късно Мушараф завзе властта в Пакис­тан с без­к­ръвен прев­рат. През 2001 г. той се обяви за президент на страната, като запази и поста на премиер и на начал­ник на сухопът­ните сили. През 2002 г. президен­т­с­кият му ман­дат бе удъл­жен с 5 г.. През фев­руари на 2008 г. на пар­ламен­тар­ните избори победи опозицията и така се стигна до импийч­мънт на Мушараф през април. След това той отпътува за…

Прочети още…

Взаимното доверие между Китай и Русия се задълбочава

Китай заяви, че взаим­ното политическо доверие с Русия продъл­жава да се задъл­бочава, след като китайс­кият зам.-министър на вън­ш­ните работи Ма Чжаосюй посети Русия през миналата сед­мица и се срещна с рус­кия минис­тър на вън­ш­ните работи Сер­гей Лав­ров, предаде Рой­терс. Китай иска да работи с Русия за прилагане на тях­ното стратегическо пар­т­ньор­с­тво и да насър­чава по-нататъшния нап­редък в тех­ните отношения, се казва в изяв­ление на китайс­кото вън­шно минис­тер­с­тво, цитирано от Епицен­тър.

Китайс­кият…

Прочети още…

АНА-МПА: Гърция намали с над 50 % жертвите на пътя

АНА-МПА: Гърция намали с над 50 % жертвите на пътя

Гър­ция е един­с­т­вената страна от ЕС, която пос­тигна целта за намаляване на смър­т­ните случаи по пътищата с повече от 50% през 2020 г. в срав­нение с 2010 г. Подоб­ряването на път­ната мрежа в страната, повишаването на безопас­ността по пътищата, сис­темите за под­помагане на водача в съв­ремен­ните автомобили и по-добрата кул­тура на шофиране доведоха до намаляване на броя на път­нот­ран­с­пор­т­ните произ­шес­т­вия с фатален край, съобщи специално за БТА аген­ция АНА-МПА.

По данни на Асоциацията на…

Прочети още…

Никой няма интерес Украйна да оцелее

Никой няма интерес Украйна да оцелее

Украинците “свободно и демократично“ сами си избраха участта на разорена страна

Рос­тис­лав Ишченко

Неп­равилно би било Украйна да се нарече “страна на парадок­сите“, защото самата тя е парадокс — един голям парадокс от момента на появата й на политичес­ката карта.

Още до провъз­г­ласяването на независимостта украин­с­кият елит демон­с­т­рираше явното намерение в своята бъдеща “суверенна“ политика да се ориен­тира на Запад. При това ставаше дума за онзи запад, чието ръковод­с­тво тогава беше много по-адекватно…

Прочети още…

Нафтали Бенет разказа в интервю, че Путин му е обещал да не убива Зеленски

Бившият израелски премиер се опитал да посредничи за прекратяване на войната

Бив­шият израел­ски премиер Наф­тали Бенет раз­каза в интервю за израел­с­ката телевизия “Канал 12“, че малко след началото на воен­ните дейс­т­вия в Украйна Владимир Путин му е обещал да не убива украин­с­кия президент Володимир Зелен­ски, пише в. “Джерузалем пост“.

По време на интер­вюто, продъл­жило близо пет часа, Бенет сподели под­роб­ности от добре извес­т­ното пътуване до Мос­ква, което той нап­рави в началото на март 2022

Прочети още…

Руски ракетни удари по Харков, ожесточени сражения в Бахмут

Шолц: Путин не е заплашвал нито мен, нито Германия

Украин­с­кият град Хар­ков бе под­ложен на руски ракетни удари рано в неделя. Пожар е избух­нал в жилищна сграда, поразена от ракета. Четирима души са пос­т­радали при атаката в Хар­ков, според мес­т­ните власти. Същев­ременно от руска страна бе съоб­щено за трима загинали в град Донецк след попадение на украин­ски снаряд в жилищна сграда, предаде БНР.

Ръководителят на рус­ката военна ком­пания “Ваг­нер“ Евгений Пригожин заяви, че се водят ожес­точени…

Прочети още…

България

Икономика

Култура

Спорт

Земеделие

Доживяхме дрон да прогнозира зърнената реколта в Добруджа

Доживяхме дрон да прогнозира зърнената реколта в Добруджа

Представите за омазани в масло комбайнери и трактористи са в миналото, днес машините са компютъризирани и всичко се следи чрез GPS-координат...

Прочети още:

Loading...