Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 60, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Ердоган обеща 319 000 нови домове за пострадалите от земетресението

Ердоган обеща 319 000 нови домове за пострадалите от земетресението

Ердоган обеща 319 000 нови домове за пострадалите от земетресението

Продажбите на жилища в Турция спаднаха през февруари с 18 процента на годишна база

Влас­тите в Тур­ция планират да предадат на пос­т­радалото от земет­ресенията на 6 фев­руари население 319 000 новопос­т­роени жилища, заяви вчера тур­с­кият президент Реджеп Ердоган по време на обръщение пред пар­ламента, излъч­вано от телевизион­ните канали, предаде ТАСС.

“Ние обещахме в рам­ките на годината отново да пос­т­роим раз­рушените градове. Скоро ще завър­шим оцен­ката на щетите. В течение на годината планираме да предадем на 319 000 домове на закон­ните им обитатели, а ще пос­т­роим общо 650 000“, посочи той. Президен­тът добави, че новите сгради ще имат височина от 3 и 4 етажа и ще бъдат пос­т­роени в съот­вет­с­т­вие с изис­к­ванията за земет­ръсна устой­чивост.

“Премес­тихме повече от три милиона граж­дани от района на земет­ресението. Отворихме за тях хотели, къщи за гости и празни домове. За 2,4 млн. души, останали в зоната на бед­с­т­вието, сме раз­положили 433 000 палатки и сме им предос­тавили 100 000 кон­тей­нерни къщи“, каза той.

Земет­ресения с маг­нитуд 7,7 и 7,6 по Рих­тер раз­тър­сиха окръг Ках­раман­мараш в Югоиз­точна Тур­ция на 6 фев­руари. Земет­ресенията, пос­лед­вани от хиляди вторични трусове, бяха усетени в 11 тур­ски окръга и в съсед­ните дър­жави, от които най-силно засег­ната беше Сирия. ООН прог­нозира, че щетите от бед­с­т­вието могат да дос­тиг­нат 100 млрд. долара. В Тур­ция загинаха повече от 48 000 души.

Продаж­бите на жилища в Тур­ция спад­наха с през фев­руари с 18% на годишна база до 80 031 броя, като продаж­бите на чуж­денци са се понижили с цели 27%, показ­ват данни на Тур­с­кия статис­тически инс­титут, предаде БНР. Рус­наците продъл­жават да оглавяват списъка на чуж­ден­ците със закупените от тях 1183 жилища, пот­вър­ж­давайки колко много от тях са потър­сили финан­сово убежище след нах­луването на Мос­ква в Украйна и пос­лед­валите западни сан­к­ции. Рус­ките купувачи са след­вани от иранци, ирак­чани и украинци.

Дан­ните също така показ­ват, че продаж­бите на ипотеки през фев­руари са намалели с 12,7% спрямо година по-рано до 17 357 броя, което пред­с­тав­лява 21,7% от общите продажби за периода.

България

Икономика

Култура

Роландо Вийязон ще пее у нас с изгряваща звезда Серена Саенц

В зала 1 на НДК светов­ноиз­вес­т­ният оперен артист Роландо Вийязон ще дебютира на бъл­гар­ска сцена със Софийс­ката фил­хар­мония. Под пал­ката на м…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Земеделие

Месец преди Великден замря търговията с български агнета

Месец преди Великден замря търговията с български агнета

До няколко години ще бъде унищожен още един подсектор от селското стопанство -овцевъдството и козевъдството

Провалите в живот­новъд­с­т­вото отда…

Прочети още:

Loading...