Гърция: Отваряме за Китай пътя да се срещне с народите от ЕС

Гърция: Отваряме за Китай пътя да се срещне с народите от ЕС

Си Цзинпин ще подпише в Атина 16 споразумения за сътрудничество

Китайс­кият президент Си Цзин­пин, който прис­тигна в неделя на 3-дневно официално посещение в Гър­ция, раз­говаря в Атина с гръц­кия си колега Прокопис Пав­лопулос, съобщи АНА-МПА.

Очаква се в рам­ките на официал­ната визита двете страни да под­пишат 16 споразумения.

При пос­рещането на китайс­кия президент Пав­лопулос определи визитата му като емб­лематично задъл­бочаване на стратегичес­ката връзка между Гър­ция и Китай.

Гръц­кият президент отбеляза, че гър­ците отварят пътя на Китай да се срещне, при условията на мирно сът­руд­ничес­тво и съзидание, със страните и народите от ЕС.

Пав­лопулос спомена и значението на китайс­ката инициатива “Един пояс, един път“, която ще работи като мост между Китай и Запада.

Гръц­кият дър­жавен глава под­черта също, че Гър­ция, като член на ЕС и на еврозоната, е ангажирана да спазва в цялост европейс­кото право.

“Имам големи очак­вания от бъдещето“, каза пред гръц­кия си домакин гос­тът Си Цзин­пин. Си отбеляза, че двете страни са нас­лед­ници на велики цивилизации и че в отношенията между тях “не става дума за сът­руд­ничес­тво между 2 дър­жави, а между 2 цивилизации“.

След срещата с Пав­лопулос китайс­кият президент раз­говаря в Атина и с гръц­кия министър-председател Кириакос Мицотакис.

Мицотакис привет­с­тва Си, като изрази надежда, че официал­ната визита ще доведе до по-широко сът­руд­ничес­тво между двете страни.

Неот­дав­наш­ното ми посещение в Шан­хай и Вашето сега тук отк­риват нова ера в отношенията ни. Надявам се това посещение да бъде крайъгълен камък в по-нататъшното задъл­бочаване на нашите двус­т­ранни отношения“, каза премиерът Мицотакис

По инфор­мация на Мицотакис около 500 000 китайски туристи се очаква да посетят Гър­ция през след­ващите 2 години. Тази година страната е била посетена от 200 000 китайски туристи.