Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб26092020

Брой 184, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67954 BGN1 GBP = 2.14389 BGN1 CHF = 1.81566 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Нормандската четворка е договорила спиране на огъня и изтегляне на войските от Донбас

Нормандската четворка е договорила спиране на огъня и изтегляне на войските от Донбас

Нормандската четворка е договорила спиране на огъня и изтегляне на войските от Донбас

Владимир Путин настоя специалният статут на Донецк и Луганск да бъде вписан в конституцията на Украйна

Прек­ратяване на огъня в Източна Украйна до края на годината — за това се ангажираха лидерите на Украйна, Русия, Гер­мания и Фран­ция на срещата на т.нар. Нор­ман­д­ска чет­ворка в Париж, предаде Епицен­тър. Рус­кият президент Владимир Путин, френ­с­кият му колега Еманюел Мак­рон, гер­ман­с­ката кан­ц­лерка Ангела Мер­кел и украин­с­кият президент Володимир Зелен­ски се срещ­наха в понедел­ник в Париж.

Владимир Путин заяви, че е нас­тоял за промени в украин­с­ката кон­с­титуция, с които да се даде специален статут на Дон­бас. Рус­кият президент заяви още, че са необ­ходими повече контролно-пропускателни пун­к­тове през фрон­товата линия за цивилни, както и даване на амнис­тия на замесените в кон­ф­ликта. На зак­лючител­ната прес­кон­ферен­ция Путин кон­с­татира

“затоп­ляне“ в ситуацията

около уреж­дането на кон­ф­ликта. Според него на срещата е отбелязан прог­рес по много от спор­ните въп­роси. Има раз­лични интер­п­ретации на отделни членове от Мин­с­ките споразумения, но няма алтер­натива на този пакет от мерки, каза Путин. Той поиска равни права за рус­коезич­ното население, което е 38 % от населението на Украйна, с всички останали граж­дани на страната. Той под­черта, че е пред­видено от догодина всички рус­коезични училища да преминат на украин­ски език, докато за унгар­с­ките, румън­с­ките и пол­с­ките този срок е 2023 г. От своя страна украин­с­кият президент Зелен­ски каза, че не вижда проб­леми с изпол­з­ването на рус­кия език в Украйна и че той самият е “рус­коезичен президент“.

Путин съобщи, че на срещата учас­т­ниците са привет­с­т­вали

оттег­лянето на враж­дуващите сили

по три пилотни учас­тъка на линията на кон­такт в Дон­бас. Рус­кият президент определи това като важна крачка към деес­калация на ситуацията и към осигуряване на цялос­тно прек­ратяване на огъня. Учас­т­ниците в срещата са се договорили за оттег­ляне на воен­ните сили по три допъл­нителни учас­тъка от фрон­товата линия до края на март.

Украин­с­кият президент Володимир Зелен­ски заяви, че е “много положително“, че е въз­с­тановил диалога с рус­кия президент Владимир Путин, но и че много въп­роси са останали нераз­решени. Зелен­ски каза, че Украйна трябва да има пълен кон­т­рол над източ­ните си райони и че няма да нап­рави ком­п­ромис по въп­роса за отс­тъп­ване на своя територия. Украин­с­кият президент отх­върли и варианта за федерализация на страната. Той съобщи, че е договорена кон­к­ретна дата за

раз­мяна на воен­ноп­лен­ниците

в Дон­бас — 24 декем­ври.

Зелен­ски каза още, че Украйна и Русия са “раз­б­локирали“ въп­роса за тран­зита на природен газ и че съвет­ниците от двете страни ще работят по детай­лите на съот­вет­ното споразумение, предаде Рой­терс. Русия и Украйна преговарят за сключ­ването на нова тран­зитна спогодба, която да замени 10-годишното споразумение, което изтича в края на тази година. Миналата сед­мица Мос­ква заяви, че тран­зит­ните такси, пред­ложени от Киев, са твърде високи.

Френ­с­кият президент Еманюел Мак­рон заяви, че на срещата е бил отбелязан нап­редък към въз­с­тановяване на мира в Източна Украйна. Мак­рон каза, че след срещата между Украйна и Русия остават раз­личия по въп­роса за кален­дара на изборите в Източна Украйна, но двете страни се надяват да пос­тиг­нат ком­п­ромис до четири месеца, когато се очаква нова среща в същия фор­мат.

Гер­ман­с­кият кан­ц­лер Ангела Мер­кел каза, че тя и лидерите на Фран­ция, Украйна и Русия са дали нов импулс на усилията за въз­с­тановяване на мира в Източна Украйна, въп­реки че остава още много работа за вър­шене. “Сега ние трябва да продъл­жим да работим много, много усилено, това е несъм­нено, но отново има импулс, движение“, заяви Мер­кел.

Прес­сек­ретарят на рус­кия президент Дмит­рий Пес­ков каза, че след­ващата среща в “нор­ман­д­ски фор­мат“ ще бъде след четири месеца в Бер­лин.

България

Икономика

Култура

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

„Удовол­с­т­вие е да попад­неш в невероят­ния магичен, извън­земен, абсур­ден, смешен, трагичен Радич­ков свят, да се срещ­неш с Радич­ковите герои, т…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Главният мениджър на клуба Красимир Балъков разясни поредните треньорски рокади

Глав­ният мени­джър на ЦСКА 1948 Красимир Балъков разясни после…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...