Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря23092020

Брой 182, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65931 BGN1 GBP = 2.135 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Учени откриха 2 лекарства, които забавят стареенето

Учени откриха 2 лекарства, които забавят стареенето

Учени откриха 2 лекарства, които забавят стареенето

Учени от инс­титута „Солк” в Калифор­ния установиха, че 2 екс­перимен­тални лекар­с­тва срещу стар­ческо слабоумие и болестта на Алц­хай­мер — CMS121 и J147, забавят стареенето у здрави мишки, като блокират увреж­дането на мозъчни клетки, съоб­щава сай­тът “Медикалек­с­п­рес”.

В екс­перимен­тите били изпол­з­вани мишки, за които е харак­терно бър­зото стареене. Гризачите приели CMS121 и J147 — вещес­тва на рас­тителна основа, които под­дър­жат фун­к­циите на нев­рони при стареене или болестта на Алц­хай­мер.

По време на лечението миш­ките били на 9-месечна въз­раст, която се рав­нява на средна въз­раст у хората. 4 месеца по-късно специалис­тите анализирали поведението и паметта на гризачите, както и генетични и молекулярни мар­кери в мозъците им.

Миш­ките показали по-добри резул­тати на тес­тове за запаметяване в срав­нение с неп­риелите CMS121 и J147 техни посес­т­рими в кон­т­рол­ната група. У приелите CMS121 и J147 гризачи нас­тъпили също изменения на клетъчно и молекулярно ниво — останала стабилна актив­ността на гени, свър­зани с митохон­д­риите — произ­веж­дащите енер­гия клетъчни органели.

България

Икономика

И българската следа в световния банков скандал FinCEN

И бъл­гар­с­ката следа в светов­ния бан­ков скан­дал FinCEN

Три са бъл­гар­с­ките банки, които фигурират в изтек­лите док­лади на американ­с­ките служби за борба с финан­совите прес­тъп­ления. „Инвес­т­банк“, „Пи…

Прочети още:

Loading...

Култура

„Истории с Ламбо” зак­рива „Сцена на кръс­топът”

В Плов­див със спек­такъла Сцена на кръс­топът” ще бъде зак­рит теат­рал­ният фес­тивал „Сцена на кръстопът”.Това е 24-ото издание на форума, чийто…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Леген­дата на ЦСКА - Аспарух Никодимов сподели своето мнение за момен­т­ната форма на “чер­вените“. Според него “чер­вените“ са зас­лужавали да по…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...