Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед20092020

Брой 180, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Гръцкият парламент избра Екатерини Сакеларопулу за президент

Гръцкият парламент избра Екатерини Сакеларопулу за президент

Гръцкият парламент избра Екатерини Сакеларопулу за президент

С 261 гласа от общо 300 депутати гръц­кият пар­ламент избра Екатерини Сакеларопулу за президент на репуб­ликата, съобщи АНА-МПА. Сакеларопулу, която беше пред­ложена от министър-председателя Кириакос Мицотакис, е пър­вата жена, която ще заеме президен­т­с­кия пост в Гър­ция, както и пър­вата кан­дидатура, която е под­к­репена от три пар­тии в пар­ламента (“Нова демок­рация“, СИРИЗА и “Движението за промяна“).

Тя беше изб­рана още при пър­вото гласуване, като събра под­к­репа, много по-широка от изис­к­ваното от гръц­ката кон­с­титуция квалифицирано мнозин­с­тво от две трети, т.е. 200 депутати. При поимен­ното гласуване от 294 присъс­т­ващи депутати за Сакеларопулу гласуваха 157 от управ­ляващата пар­тия Нова демок­рация, 82 от лявата СИРИЗА, 22 от лявоцен­т­рис­т­кото “Движение за промяна“.

Въз­дър­жаха се депутатите от Гръц­ката комунис­тическа пар­тия, от националис­тичес­кото Гръцко решение и от МеРА25 — пар­тията на бив­шия финан­сов минис­тър Янис Варуфакис. Сакеларопулу ще стане 13-ият президент на Гър­ция и ще замени на поста досегаш­ния президент Прокопис Пав­лопулос. Тя ще положи клетва на тър­жес­т­вено заседание на пар­ламента вед­нага след изтичането на ман­дата на Пав­лопулос на 13 март.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Земеделие

Loading...