Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря23092020

Брой 182, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65931 BGN1 GBP = 2.135 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Затвориха 450 училища в Банкок заради замърсяване на въздуха

Затвориха 450 училища в Банкок заради замърсяване на въздуха

Влас­тите в тай­лан­д­с­ката столица Бан­кок наредиха около 450 училища да останат зат­ворени вчера заради замър­сяването на въз­духа, дос­тиг­нало опасно високи рав­нища, предаде Рой­терс.

В Бан­кок, който е най-посещаваният град в света, регис­т­рираното ниво на фините прахови час­тици е 78.3 мик­рог­рама на куб. м. Рав­нище над 35 се смята за опасно за здравето, според независимата организация за кон­т­рол на качес­т­вото на въз­духа Еър­Вижуал. Фините прахови час­тици може да включ­ват прах, сажди и дим и са тол­кова малки, че могат да се нат­рупат дъл­боко в белите дробове и да нав­лязат в кръвонос­ната сис­тема.

Като много раз­рас­т­ващи се азиат­ски градове Бан­кок страда от автомобилни газове, прах от строителни обекти и емисии от промиш­леността. Смята се обаче, че горенето на стър­нища и храсти в полетата в сел­с­ките райони доп­ринася най-много за замър­сяването през сухите зимни месеци. Индек­сът за качес­тво на въз­духа в Бан­кок вчера беше 163, по данни на Еър­Вижуал, а показатели над 150 се смятат за опасни.

Миналия януари Бан­кок зат­вори училищата за сед­мица заради замър­сяването. Тази година засега неп­рисъс­т­веният ден за учениците беше само вчера.

България

Икономика

И българската следа в световния банков скандал FinCEN

И бъл­гар­с­ката следа в светов­ния бан­ков скан­дал FinCEN

Три са бъл­гар­с­ките банки, които фигурират в изтек­лите док­лади на американ­с­ките служби за борба с финан­совите прес­тъп­ления. „Инвес­т­банк“, „Пи…

Прочети още:

Loading...

Култура

„Истории с Ламбо” зак­рива „Сцена на кръс­топът”

В Плов­див със спек­такъла Сцена на кръс­топът” ще бъде зак­рит теат­рал­ният фес­тивал „Сцена на кръстопът”.Това е 24-ото издание на форума, чийто…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Леген­дата на ЦСКА - Аспарух Никодимов сподели своето мнение за момен­т­ната форма на “чер­вените“. Според него “чер­вените“ са зас­лужавали да по…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...