Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт11082020

Брой 151, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6627 BGN1 GBP = 2.16941 BGN1 CHF = 1.81263 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) “Росия-24“ всеки ден ще излъчва имената на милиони съветски бойци по случай 75-ата годишнина от Победата

“Росия-24“ всеки ден ще излъчва имената на милиони съветски бойци по случай 75-ата годишнина от Победата

Рус­ката национална телевизия “Росия-24“ ще изписва до 8 май т. г. в неп­рекъс­ната лента на екрана имената на над 12 млн. съвет­ски бойци, пад­нали по фрон­товете на Втората световна война. Така ще бъде отбелязана 75-ата годиш­нина от края на кон­ф­ликта, предаде АФП.

Инициативата бе свър­зана с Деня на защит­ника на отечес­т­вото, отбеляз­ван в Русия на 23 фев­руари. В течение на 76 дни имената на 12 677 857 бойци ще текат по екрана денонощно — по 121 400 имена дневно, 6070 имена всеки час, 100 имена всяка минута, съобщи телевизията в комюнике. Проек­тът под над­с­лов “Пом­ним всекиго“ е белег за пър­вос­тепен­ното значение, придавано в Русия на Великата Отечес­т­вена война, източ­ник на огромна гор­дост и основен стожер на пат­риотизма. Победата на СССР бе извоювана с цената на множес­тво жер­тви — около 27 милиона по официални данни.

Оранжево-черна лента в цветовете на Св. Георги, станала сим­вол на победата над нацис­тите, заема вече една трета от прос­т­ран­с­т­вото вдясно на екрана в предаванията на “Росия-24“; там във всеки момент са изписани имената на 10 вой­ници, под­редени по азбучен ред и звания. Телевизията уверява, че проек­тът “съз­дава база от факти, въз­пираща всеки опит да се фал­шифицира историята на вой­ната“.

Рус­ките власти редовно осъж­дат от години насам заб­равата, в която тънат според тях жер­т­вите, дадени от Съвет­с­кия съюз по време на вой­ната. На 9 май страната ще отбележи 75-ата годиш­нина от победата над нацис­тка Гер­мания в присъс­т­вието на многоб­ройни чуж­дес­т­ранни лидери.

България

Икономика

Култура

Започнаха дни на руската култура в Бургас

Започ­наха дни на рус­ката кул­тура в Бур­гас

С изложба се отк­риха Дните на рус­ката кул­тура от 10 август в Бур­гас. Излож­бата ще обедини три теми — “Блокадата на Ленин­г­рад“, “Жен­с­кото лиц…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Земеделие

130 кооперативни следи в българската история

130 кооперативни следи в бъл­гар­с­ката история

Уважаеми читатели, днес в руб­риката „130 кооперативни следи в бъл­гар­с­ката история“ ще Ви запоз­наем с измененията в кооператив­ния закон от 19

Прочети още:

Loading...