Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 144, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Сърбия дава 25 евро на всеки, който се ваксинира срещу COVID-19

Сърбия дава 25 евро на всеки, който се ваксинира срещу COVID-19

Сърбия дава 25 евро на всеки, който се ваксинира срещу COVID-19

Франция разреши по-широк обхват за прилагане на препаратите

Лицата над 16 години и тези, които вече са получили една или две дози, както и тези, които ще се вак­синират с поне една доза до 31 май, ще получат еднок­ратно около 3 хиляди динара, което е около 5 процента от сред­ната зап­лата за страната.

Президен­тът Алек­сан­дър Вучич обясни, че целта на инициативата е да поощри хората да се вак­синират, предаде Епицен­тър. Вучич обяви, че на служителите в общес­т­вения сек­тор, които не са имунизирани, няма да им бъдат изп­лащани бол­нични, ако се заразят. Очак­ваше се по-късно вчера кризис­т­ният щаб за борба с раз­п­рос­т­ранението на коронавируса в Сър­бия, да вземе решение за раз­решаване да работят и досега зат­ворените части на рес­торан­тите и кафенетата от събота, 8 май.

Същев­ременно френ­с­ките власти одоб­риха вак­синирането срещу ковид на хора на 16 и 17 години, които са изложени на повишен риск от сериозно боледуване при евен­туално заразяване с вируса. “На хората на 16 и 17 години, при които се наб­людават патологични със­тояния, излагащи ги на много висок риск от тежка форма на боледуване на ковид, могат да се вак­синират с вак­сината на “Пфайзер“/“Бионтех“ във вак­синацион­ните цен­т­рове. Списък с патологични със­тояния, които съз­дават висок риск от тежко боледуване от ковид, бе изгот­вен по-рано от здрав­ните власти за други въз­рас­тови групи. Този списък включва раковите болести, които са в процес на лечение, сериоз­ните форми на хронични бъб­речни заболявания, тран­с­п­лан­тациите на органи, муковис­цидоза, тризомия 21 и някои редки заболявания.

Общият брой на хората, които вече имат въз­мож­ност да се вак­синират след новото решение на френ­с­ките власти, е около 800 000 души. От 10 май, във Фран­ция ще могат да се вак­синират всички хора на въз­раст 50 и повече години, обяви френ­с­кият президент Еманюел Мак­рон.

До октом­ври Европейс­ката комисия очаква в ЕС да бъде раз­решена упот­ребата на поне три лекар­с­тва срещу COVID-19. До края на годината е въз­можно броят на тези лекар­с­тва да дос­тигне пет, се посочва в съоб­щение на ЕК. Също до края на годината ще започне оценка на допъл­нителни седем лекар­с­тва срещу новата болест. Комисията ще изготви списък на 10 въз­можни лечения и до юни ще определи петте най-обещаващи.

ЕК е готова да осигури 90 млн. евро за проуч­вания и изпитания на лекар­с­т­вата, и 40 млн. евро за тях­ното произ­вод­с­тво. Комисията изразява очак­ване за по-добро съг­ласуване на изс­лед­ванията в тър­сенето на нови лечения.

България

Икономика

Култура

Спорт

Антон Недялков: Не бяхме на нужното ниво

Антон Недялков: Не бяхме на нужното ниво

„Оцен­ката ми за отбора и за мача днес не е добра. Играхме бавно, което беше пер­фек­тно за Мура.“

Това каза капитанът на Лудогорец Антон Недялк…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...