Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 213, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Фон дер Лайен: ЕС няма да повтори грешката с връщането към бюджетна строгост

Фон дер Лайен: ЕС няма да повтори грешката с връщането към бюджетна строгост

ЕС няма да пов­тори отновo греш­ката, допус­ната след пос­лед­ната финан­сова криза, когато преж­дев­ремeнно връщане към бюджет­ната строгост отново потопи Стария кон­тинент в рецесия. Това обеща вчера пред­седател­ката на ЕК Урсула фон дер Лайен, цитирана от АФП.

“Уроците от финан­совата криза могат да пос­лужат като предуп­реж­дение. Нав­ремето ние обявихме победа твърде рано и платихме цената за това. Няма да пов­торим тази грешка“, заяви Фон дер Лайен. Тя пот­върди пред­с­тоящото започ­ване на дебат за рефор­мата на европейс­ките бюджетни правила, който може да доведе до смек­чаването им. ЕК пред­вижда в началото на 2023 г. да задейс­тва отново Пакта за стабил­ност, чието дейс­т­вие временно бе спряно в началото на кризата.

Спадът в икономичес­ката актив­ност, съп­роводен с правител­с­т­вени раз­ходи, целящи да се запазят ком­паниите и заетостта, доведоха до тежки бюджетни дефицити. Дъл­гът на 19-те страни, които споделят един­ната валута, дос­тигна за първи път през 2020 г. сим­волич­ния праг от 100 % от БВП спрямо 86 % през 2019 г. Икономичес­кият удар засегна тежко най-вече южните страни, които са най-задлъжнели и зависят от турис­тичес­кия сек­тор — пър­вата жер­тва на здрав­ните ограничения. Рав­нището на дълга на Гър­ция над­виши 200 % от БВП, а този на Италия — 160 % при близо 120 % за Испания и Фран­ция. В речта си пред ЕП Урсула фон дер Лайен заяви, че очаква икономиката на 19-те страни да се върне на пред­пан­демич­ното си рав­нище тази година, а при останалите страни от ЕС — догодина.

България

Икономика

Култура

Радиооркестърът ще има концерт със солиста на Кралския Концертгебау Мирослав Петков

Радиоор­кес­търът с маес­тро Марк Кадин ще има кон­церт с учас­тието на солиста на Крал­с­кия Кон­цер­т­гебау оркес­тър в Амс­тер­дам — Мирос­лав Пет­ков. …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Александър Шаламанов: Славия е отборът на моя живот

Александър Шаламанов: Славия е отборът на моя живот

Защитникът е поздравен от Еузебио, след като му е отнел топката с брилянтен шпагат без да го докосне

Славия ще кръсти стадиона си “Алек­сан­дър…

Прочети още:

Loading...

Земеделие