Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт11082020

Брой 151, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6627 BGN1 GBP = 2.16941 BGN1 CHF = 1.81263 BGN
Back Вие сте тук:Начало За дома Бъбреците имат нужда от грижи

Бъбреците имат нужда от грижи

Бъбреците имат нужда от грижи

Бъб­реците са жиз­неноважни за цялос­т­ното здраве, така че трябва да се грижим за тях. Специалис­тите твър­дят, че има пет прости стъпки, които могат да ни помог­нат в тази посока, стига да сме склонни да променим някои свои навици.

Сигурно доста често сте чували колко е важно да имаме здрави бъб­реци, но знаете ли защо? Този чиф­тен орган отговаря за фил­т­рирането, абсор­бирането и реаб­сор­бирането на водата, солите и йоните в тялото. Освен това извеж­дат почис­т­ват ток­сич­ните остатъци в кръвта, уточ­няват медиците. Така че, за да може да фун­к­ционират всички органи и сис­теми правилно, трябва да се пог­рижим за здравето на бъб­реците си. Ето и няколко съвета, как да стане това:

Пийте дос­татъчно теч­ности

Дори децата знаят, че пиенето на дос­татъчно теч­ности (за пред­почитане вода) ще помогне на бъб­реците да фун­к­ционират правилно. Урината трябва да е сламено жълта на цвят. Ако е по-тъмен, това може да е знак за дехид­ратация. А тя е опасна за отделител­ната сис­тема. Мнозина смятат, че вода трябва да се пие само през по-топлите месеци, защото тогава се потим повече. Но това не е точно така. Всъщ­ност през зимата бъб­реците работят доста по-активно и организ­мът се нуж­дае от добра хид­ратация. Или иначе казано, дори и да не се пие тол­кова често вода, то нуж­ните теч­ности могат да се набавят и чрез кон­сумацията на повече чайовете и супите, които са доста по-актуални в този сезон. Така ще се ком­пен­сира загубата на теч­ности и ще се под­помогне работата на бъб­реците.

Хранете се здравос­ловно

Една балан­сирана диета след поредицата от праз­ници през януари, ще се отрази много добре на организма. Човек трябва да си осигури всички необ­ходими на тялото витамини и минерали. Така че специалис­тите съвет­ват през фев­руари да се наб­легне на плодове и зелен­чуци, както и на зър­нените храни (макаронените изделия, хляба и ориза). В същото време, за да сме сигурни, че бъб­реците ни се чув­с­т­ват добре и успяват да отс­т­ранят ток­сините от тялото ни, не бива да прекаляваме със солта и маз­ната храна.

Следете кръв­ното налягане

Проверявайте редовно кръв­ното си налягане, съвет­ват още лекарите. Те припом­нят, че при хипер­тонията често лип­с­ват сим­п­томи. Но това не означава, че със­тоянието е безопасно. Нап­ротив, то увеличава риска от бъб­речни и сър­дечни проб­леми. Специалис­тите припом­нят, че ако човек няма апарат за измер­ване на кръв­ното налягане, може да се обърне към лич­ния си лекар с молба да му го премери. Ако то се окаже по-високо, откол­кото трябва, той ще ви пред­ложи да промените някои свои навици или ще ни наз­начи медикаменти, който ще го под­дър­жат в норма. Идеал­ното кръвно налягане е между 7090 mmHg долна граница и 110130 mmHg горна граница.

Не пушете и не пийте алкохол

Опитайте се да спрете да пушите, а не просто да ограничите този навик до запал­ването на 23 цигари дневно, съвет­ват още медиците. По думите им алкохолът също е проб­лем. Особено ако с него се злоупот­ребява. За съжаление, според някои данни както мъжете, така и жените у нас прекаляват със спир­т­ните напитки. А кон­сумацията на твърде много алкохол, в ком­бинация с пушенето, повишават кръв­ното налягане и оказ­ват негативно влияние на бъб­реците. Както вече става ясно, хипер­тонията е една от най-честите причини за заболявания, свър­зани с отделител­ната сис­тема.

Пазете се от рязко напъл­няване

Тук отново ще стане дума за повишаването на кръв­ното налягане, което е лошо за бъб­реците. Всеиз­вес­тен факт е, че ряз­кото напъл­няване натоварва сър­деч­носъдовата сис­тема, а от там и всички останали органи. Ето защо човек трябва да се опита да под­държа тег­лото си в здравос­лов­ните граници за неговата височина и телос­ложение. За целта трябва да се следи индекса на телесна маса (BMI). Ако той се окаже по-висок, човек трябва да намали количес­т­вото на приеманата храна и да започне да се движи поне 4050 минути дневно. Упраж­нения с умерена интен­зив­ност — като ходене, колоез­дене или плуване, са идеални за целта.