Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 213, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2)

Прогноза:Цените на торовете ще се стабилизират чак през април-май

Прогноза:Цените на торовете ще се стабилизират чак през април-май

Стабилизация на цените на торовете се очаква през април-май догодина, защото глобал­ният натиск върху храните не може да продъл­жава прекалено дълго. Това са заявили от торовия гигант в Девня, цитиран от Нова ТВ. Земедел­с­кият произ­водител Петър Пет­ров изчис­лява колко му кос­тва това пос­къп­ване на торовете заради по-високите цени на газа. „Миналата година по това време сме купували амониев нит­рат за около 300320 лв./тон. В момента цената е над 1100 лв./тон. Пред­ход­ните години себес­той­ността на произ­вод­с­тво е 120130 лв./дка, но сега само заради торовете тя скача на кос­мическа нива“, казва Пет­ров. Ако преди годиш­ните раз­ходи за торене на пшеница въз­лизат на 15 лв./дка, то към днешна дата те скачат на 50 лв./дка. Има опас­ност от ново…

Прочети още…

Данъчните разкрили ДДС-нарушение с фиктивен износ на месо

Данъчните разкрили ДДС-нарушение с фиктивен износ на месо

Опит за извър­ш­ване на фик­тивна вът­реш­нооб­щ­нос­тна дос­тавка на над 20 тона месо са предот­в­ратили екс­перти от Главна дирек­ция „Фис­кален кон­т­рол“ към Национал­ната аген­ция по приходите (НАП). Нарушението е засечено при проверка, извър­шена със съдейс­т­вието на Меж­дуведом­с­т­вения коор­динационен цен­тър за противодейс­т­вие на кон­т­рабан­дата и кон­т­рол на движението на рис­кови стоки и товари, съоб­щиха от аген­цията към Минис­тер­с­т­вото на финан­сите. Провер­ката е стар­тирала на 25 октом­ври, когато товарен…

Прочети още…

Износът на аграрни стоки бележи ръст

Износът на аграрни стоки бележи ръст

Нетния износ за първите 6 месеца на 2021 г. възлиза на 636,4 млн. евро

За 2020 г. брут­ната добавена стой­ност от отрасъл сел­ско, гор­ско и рибно стопан­с­тво е над 4 млрд. лв. По пред­варителни данни през пър­вите шест месеца на 2021 г. нет­ният износ на аграрни стоки от страната въз­лиза на 636,4 млн. евро, което е с 31,8% повече спрямо същия период от миналата година. Надявам се този темп на рас­теж да се запази и в след­ващите месеци, за да отбележим плавно излизане от пос­тепидемич­ните икономически…

Прочети още…

Стопани изпуснаха оптималните срокове за сеитба

Стопани изпуснаха оптималните срокове за сеитба

Стопани в Северозападна Бъл­гария са притес­нени от факта, че изпус­кат сроковете за сеитба. „Само броя и гледам с тревога как пос­къп­ват азот­ните торове. Тръг­наха от 800 лева за тон преди началото на сезона. Сега стигна 2 000 лева. Добре, че имах някакви количес­тва и се справих, но има колеги, които дори още не са изорали. Онзи ден се шегувахме, че ако ни беше пад­нал товара на кораба „Вера Су“, би стиг­нал поне за зем­лището на цяла една община“, комен­тира арен­даторът Тошко Тодоров. В този район…

Прочети още…

България

Икономика

Култура

Радиооркестърът ще има концерт със солиста на Кралския Концертгебау Мирослав Петков

Радиоор­кес­търът с маес­тро Марк Кадин ще има кон­церт с учас­тието на солиста на Крал­с­кия Кон­цер­т­гебау оркес­тър в Амс­тер­дам — Мирос­лав Пет­ков. …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Александър Шаламанов: Славия е отборът на моя живот

Александър Шаламанов: Славия е отборът на моя живот

Защитникът е поздравен от Еузебио, след като му е отнел топката с брилянтен шпагат без да го докосне

Славия ще кръсти стадиона си “Алек­сан­дър…

Прочети още:

Loading...

Свят