Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 60, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) С модерна напоителна система кооперация в Силистренско ще гони добив от 2 000 кг от дка

С модерна напоителна система кооперация в Силистренско ще гони добив от 2 000 кг от дка

С модерна напоителна система кооперация в Силистренско ще гони добив от 2 000 кг от дка

Дъж­дуване на 1 517 дка с царевица в Силис­т­рен­ско планира да изг­ради Земедел­ска кооперация „16 декем­ври“, се съоб­щава в уведом­ление за инвес­тиционно пред­ложение до РИОСВ — Русе. Сушата и високите тем­ператури, които изпепелиха царевични площи и от пос­лед­ната реколта, все повече притис­кат земедел­ците да инвес­тират в сис­теми за напояване. Кон­к­рет­ната инвес­тиция е за мобилни пивотни сис­теми в зем­лището на село Гар­ван, община Ситово, област Силис­тра.

В пред­ложението е записано, че напояването е за 1 517 дка, от които с полив­ното пок­ритие ще бъдат 1 144 дка земедел­ски площи през периода май — август. Стопан­с­т­вото ще бъде раз­делено на три подобекта с три сон­дажни кладенеца и сис­теми за дъж­дуване. Пред­видени са и уст­ройс­тва за измер­ване на раз­ходената вода. Според кооперацията това е най-оптималното решение за произ­вод­с­т­вото им. „Очак­ваният добив от декар е 2000 кг царевица, или за 1 517 дка — 3 034 000 кг.“, каз­ват от земедел­с­ката кооперация.

Планираният срок за изпъл­нение на инвес­тицията е до една година. В мотивацията за нея се изтък­ват предим­с­т­вата на метода дъж­дуване като точ­ното дозиране на полив­ната норма, относително високата рав­номер­ност на полив­ката и въз­мож­ността за автоматизация на процеса. Дъж­дуването с пивоти е метод за обработ­ване на по-големи и повече площи навед­нъж, което го прави един от пред­почитаните методи за напояване. Той поз­волява оптимален вариант — хоризон­тално или вер­тикално раз­п­ределяне на водата в поч­вата, както и регулиране на въз­душ­ната влаж­ност.

България

Икономика

Култура

Роландо Вийязон ще пее у нас с изгряваща звезда Серена Саенц

В зала 1 на НДК светов­ноиз­вес­т­ният оперен артист Роландо Вийязон ще дебютира на бъл­гар­ска сцена със Софийс­ката фил­хар­мония. Под пал­ката на м…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят