Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря23092020

Брой 182, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65931 BGN1 GBP = 2.135 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Призоваха Румъния да спре износа на живи животни

Призоваха Румъния да спре износа на живи животни

Призоваха Румъния да спре износа на живи животни

Асоциацията за защита на живот­ните и чинов­ниците в ЕС призоваха Румъния, най-големия износител на добитък за трети страни, да прек­рати тран­с­пор­тирането на живи животни в Близ­кия изток до края на лет­ния сезон, пише Meatinfo. В момента Румъния се готви да изнесе 70 000 живи овце в страните от Пер­сийс­кия залив, а Брюк­сел вече предуп­реди, че екс­т­рем­ните тем­ператури не поз­воляват да се гаран­тира, че живот­ните няма да пос­т­радат при тран­с­пор­тирането им, съоб­щава Euronews.

Ние получихме кадри, показ­ващи ужас­ните условия, в които живот­ните са превоз­вани до страните от Пер­сийс­кия залив през лет­ните месеци, отбелязва Витенис Анд­рюкай­тис, еврокомисар, отговарящ за здравето и безопас­ността на хранител­ните продукти, в писмо до минис­търа на земеделието и раз­витието на сел­с­ките райони на Румъния Петре Дея.

Прог­нозата за времето в региона на Пер­сийс­кия залив показва тем­ператури над 46 градуса по Цел­зий. Законодател­с­т­вото на ЕС заб­ранява превоз­ването на животни при тем­пература над 30 градуса.

Ние дъл­боко съжаляваме, че, макар другите страни да приз­нават за лошите условия, при които се осъщес­т­вява екс­пор­тът на живи животни, в това число и Близ­кият изток, Румъния зат­варя очи за стотиците хиляди овце и хиляди глави едър рогат добитък, страдащи от продъл­жител­ните пътувания до Близ­кия изток в жегата, провокираща невъоб­разими страдания на живот­ните, заяви Ванеса Хъд­сън, лидер на Пар­тията за защита на живот­ните.

В телевизионно изяв­ление минис­тър Дея каза, че при никакви условия няма да бъде въведена заб­рана за износ.

От друга страна, Мери Пана, президент на Асоциацията на селек­ционерите и износителите на едър рогат добитък, овце и свине, смята, че индус­т­рията губи пари, изнасяйки живи животни вместо свежо и преработено месо с по-висока добавена стой­ност.

България

Икономика

И българската следа в световния банков скандал FinCEN

И бъл­гар­с­ката следа в светов­ния бан­ков скан­дал FinCEN

Три са бъл­гар­с­ките банки, които фигурират в изтек­лите док­лади на американ­с­ките служби за борба с финан­совите прес­тъп­ления. „Инвес­т­банк“, „Пи…

Прочети още:

Loading...

Култура

„Истории с Ламбо” зак­рива „Сцена на кръс­топът”

В Плов­див със спек­такъла Сцена на кръс­топът” ще бъде зак­рит теат­рал­ният фес­тивал „Сцена на кръстопът”.Това е 24-ото издание на форума, чийто…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Леген­дата на ЦСКА - Аспарух Никодимов сподели своето мнение за момен­т­ната форма на “чер­вените“. Според него “чер­вените“ са зас­лужавали да по…

Прочети още:

Loading...

Свят

Ресторанти, барове и кръчми в Англия затварят по-рано

Рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия зат­варят по-рано

Ердоган очаква Турция да разработи своя ваксина срещу коронавируса.

Всички рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия ще зат­варят вече по-рано, в р…

Прочети още:

Loading...