Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт11082020

Брой 151, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6627 BGN1 GBP = 2.16941 BGN1 CHF = 1.81263 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Фермери посягат към зимните запаси заради сушата и прегорелите пасища

Фермери посягат към зимните запаси заради сушата и прегорелите пасища

Фермери посягат към зимните запаси заради сушата и прегорелите пасища

Втори месец заради сушата пасищата и ливадите в планин­с­ките райони не стават за паша, защото тревата е прегоряла и живот­ните се връщат гладни в стопан­с­т­вата. „За да дават мляко, живот­ните се нуж­даят от протеини, но тревата не храни, затова сме принудени да ги дох­ран­ваме със запасите за зимата, които сме под­гот­вили“, съоб­щиха за Синор.БГ фер­мери от Западна Бъл­гария. И добавиха, че ако сега изчер­пат зим­ните си запаси, през януари ще се налага да купуват скъп фураж, което ще се отрази тежко за биз­неса.

Според бранша, ако дър­жавата ги под­помогне точно в този момент с помощ по de minimis, те ще успеят да се снаб­дят с богатия на протеини слън­чог­ледов шрот. Преди десетина дни фонд „Земеделие“ отпусна de minimis само на живот­новъдите без пасища, но фер­мерите са категорични, че има необ­ходимост от подобна помощ за по-голямата част от сек­тора.

Поради лошото със­тояние на пасищата повечето колеги започ­наха активно да купуват слън­чог­ледов шрот, за да дох­ран­ват стадата. „В резул­тат на това той пос­къпна рязко, което не се е случ­вало дори през зимата“, посочи соб­с­т­веник на кравеферма от Пер­нишко. Ако преди сед­мица чувал от 40 кг шрот се е продавал за 18 лева, сега цената му е 22 лв.

В същото време заради сушата втората реколта от люцерна, отг­леж­дана от живот­новъдите, също върви зле. Дори да завалят дъж­дове обаче, тази люцерна ще стане готова за косене едва през октом­ври, затова те нас­тояват за своев­ременна намеса от страна на минис­тер­с­т­вото на земеделието за осигуряване на калоричен фураж точно сега, за да не изчер­пат зим­ните си резерви за храна на стадата.

Имаме уверението на минис­тър Танева, че ще се вслуша във всеки проб­лем на земедел­с­ките произ­водители. Затова очак­ваме чрез бран­шовите съюзи искането ни за помощ по de minimis да бъде внесено за обсъж­дане“, посочиха пред­с­тавители от Обединения съюз на живот­новъдите.

Неот­давна Европейс­ката комисия обяви какви мерки дър­жавите членки могат да пред­п­риемат, за да ограничат негатив­ните пос­ледици от сушата. Освен пред­варител­ното изп­лащане на дирек­т­ните плащания, смятаме, че страната ни би могла да одобри извън­редна помощ заради изгорелите пасища“, смятат хората от бранша.

България

Икономика

Култура

Започнаха дни на руската култура в Бургас

Започ­наха дни на рус­ката кул­тура в Бур­гас

С изложба се отк­риха Дните на рус­ката кул­тура от 10 август в Бур­гас. Излож­бата ще обедини три теми — “Блокадата на Ленин­г­рад“, “Жен­с­кото лиц…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят