Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет13082020

Брой 153, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65987 BGN1 GBP = 2.17694 BGN1 CHF = 1.82056 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Танева: В началото на април ще платим агроекологията, до Великден - зелените плащания

Танева: В началото на април ще платим агроекологията, до Великден - зелените плащания

Танева: В началото на април ще платим агроекологията, до Великден - зелените плащания

Още през след­ващата сед­мица фонд „Земеделие“ има готов­ност да извърши плащанията по мярка 10 „Агроекология и климат“ от Прог­рамата за раз­витие на сел­с­ките райони, а до Велик­ден стопаните ще получат и зелените плащания, които се очак­ват от земедел­с­ките произ­водители преди пролет­ната сеитба. Това съобщи минис­търът на земеделието Десис­лава Танева в пуб­лицис­тич­ното предаване по национал­ната телевизия „Референ­дум“, като се обърна специално към земедел­ците във връзка с мер­ките, които спешно се пред­п­риемат спрямо биз­неса в условията на криза.

Като под­черта, че за първа година админис­т­рацията успява да преведе тол­кова рано с преводите по всички схеми за дирек­т­ните плащания от 2019 г., Танева под­черта, че минис­тер­с­т­вото и фон­дът работят по вече обявените графици не само за изп­лащане на суб­сидиите за миналата година, но и при отк­риването на приемите на проекти по сел­с­ката прог­рама.

Танева увери още, че се работи активно и по отпуш­ването на тран­с­пор­т­ните коридори в дър­жавите в ЕС. Темата ще бъде разис­к­вана и по време на дис­тан­ционна среща на минис­т­рите на земеделието, поясни още Танева.

Всички стан­дарти за хигиена при произ­вод­с­тво и движение на стоките по агро-хранителната верига се запазва както досега. „Плюс за всеки от пер­сонала на операторите на храни има противоепидемични мерки, които са длъжни да вземат и това, раз­бира се, под­лежи на кон­т­рол. Освен това, за успокоение на всички искам да кажа, че чрез храната не може да става заразяване. Всички пот­ребители трябва да бъдат напълно спокойни“, обясни земедел­с­кият минис­тър.

България

Икономика

Loading...

Култура

„Пор­тал на два свята“ — Цари Мали град

Оперният фестивал се иткрива на 29 август с “Янините девет братя“

Софийс­ката опера и балет се готви за отк­риването на новия си фес­тивал „Порт…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Потен­циалът на нашия отбор е много по-голям, заяви Херо

Треньорът на Берое Димитър Димитров-Херо заяви, че потен­циалът на водения от него тим е много по-голям. „Сигурно раз­ликата с Лев­ски отп­реди …

Прочети още:

Loading...

Свят

Кървави сблъсъци в Беларус при протестите след изборите

Кър­вави сблъсъци в Беларус при протес­тите след изборите

Опозиционната лидерка Светлана Тихановска пристигна в Литва, след като е била задържана в в Минск за седем часа

Най-малко един човек е загина…

Прочети още:

Loading...