Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт04082020

Брой 147, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.66794 BGN1 GBP = 2.17283 BGN1 CHF = 1.81364 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) В Пловдив се страхуват да отворят фермерският пазар, мислят за след 15 май

В Пловдив се страхуват да отворят фермерският пазар, мислят за след 15 май

В Пловдив се страхуват да отворят фермерският пазар, мислят за след 15 май

Въп­реки че здрав­ният минис­тър Кирил Ананиев раз­реши на фер­мер­с­ките пазари в страната да въз­с­тановят дей­ността си, земедел­с­ките стопани, които учас­т­ват в плов­див­с­кия пазар, решиха да не се въз­пол­з­ват от вдиг­натата бариера. В интерес на истината още в деня на въвеж­дане на извън­редно положение заради Ковид-1913 март, който се падаше в петък, фер­мерите единодушно решиха да преус­тановят временно продаж­бите си без да има изрична общин­ска или дър­жавна заповед за това. Пазарът в Плов­див фун­к­ционираше един­с­т­вено в петък, а точно преди извън­ред­ното положение и в събота, от 16 до 20 часа, след което спря работа.”Обмисляме ситуацията с колегите, но решението на повечето от нас е да възоб­новим пазара на 15 май, петък”, каза управителят Иван Гун­чев.

Причината за отлагането е в изис­к­ването да се съз­даде определен ред с пропус­кателен режим на територията на пазар­чето, за да се осигури пред­пазна дис­тан­ция. За това е необ­ходимо да осигурим човек, който да следи за движението и отс­тоянията. Въп­реки спаз­ването на мер­ките за сигур­ност, все пак същес­т­вува и опас­ността от предаване на вируса както между самите произ­водители, така и между клиен­тите и тях.

Важна мисия на хората от нашия пазар е да кон­так­туваме с пот­ребителите, да ги инфор­мираме при интерес как отг­леж­даме продук­цията си, къде са стопан­с­т­вата ни, как да пригот­вим някои храни. В условията на извън­ред­ното положение това е невъз­можно, което е другата причина да се откажем от раз­решението да отворим фер­мер­с­кия пазар”, обясни Иван Гун­чев.

България

Икономика

Култура

Спорт

Павел Върба раз­к­ритикува играчите си след загубата

Треньорът на шам­пиона Лудогорец Павел Върба раз­к­ритикува фут­болис­тите си след загубата от Локомотив (Пд). В същото време 56-годишният чешки …

Прочети още:

Loading...

Свят