Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон18012021

Брой 11, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Рязък скок на цените на хранителните стоки у нас

Рязък скок на цените на хранителните стоки у нас

Рязък скок на цените на хранителните стоки у нас

От Софийс­ката стокова борса (ССБ) отчетоха, че през 2020 г. най-много тър­гов­ски сделки са сключили за каш­кавал, сирене и варива, но много активна е тър­говията на Стоковата борса с олиото и захарта. На прес­кон­ферен­ция в БТА пред­седателят на ССБ Васил Симов обясни, че бор­совата тър­говия е въз­можно най-безпристрастната дей­ност, която може да даде доста по-ясна кар­тина, откол­кото изк­ривените пред­с­тави и желания от пред­с­тавителите в самата тър­говия. Годиш­ният оборот на ССБ през 2020 г. е 446.20 млн. лв. Броят на сключените сделки през 2020 г. за ССР са общо 1376. Основ­ната дей­ност, която осъщес­тява Стоковата борса, е анализът на цените. ССБ искат да бъдат инс­титуцията, която дава инфор­мация за цените на стоките. Симов отчете, че през пролетта на 2020 г. пет­ролът бил с нулева и отрицателна стой­ност и това блокирало тър­говията с пет­рол­ната индус­т­рия по света.

Има много рязък скок на цената на хранител­ните стоки в Бъл­гария. Слън­чог­ледовото олио е най-поскъпналата стока с 23%, захарта също е вдиг­нала цената си с около 6%, оризът е една от мал­кото стоки, които поев­тиняха в Бъл­гария — около 1.50 лв. С 6% е пос­къп­нало браш­ното в Бъл­гария за изминалата година. Слън­чог­ледът пос­къп­нал с 32%, а цената била 900 лв. за тон за миналата година. В срав­нение с Бъл­гария, в Украйна цената на слън­чог­леда пос­къп­нала с 94%. Цената на хляба е малко по-висока от 10%.

Изпъл­нител­ният дирек­тор на ССБ Десис­лава Иванова отчете, че цените на основ­ните зър­нени кул­тури през изминалата година рязко скочиха. ССБ сключили тър­гов­ски сделки за хлебна пшеница, фуражна пшеница и царевица с около 5 млн. лв. (4 753 090.97 лв.). Мас­лодай­ният слъчог­лед в края на 2020 г. се тър­гувал за около 850900 лв. на тон, което е увеличение с 32% на годишна база. В пос­лед­ните месеци цената на рапицата на бъл­гар­с­кия пазар се увеличи с около 5% и дос­тигна нива от 710730 лв. на тон.

България

Икономика

Loading...

Култура

„Искам вашия мъж“ се играе в Сатирата

Режисьорът Влад­лен Алек­сан­д­ров казва: Хората искат да бъдат щас­т­ливи в едно нещас­т­ливо време. Кирил Ефремов, Рада Кай­рякова и Сил­вия Лул…

Прочети още:

Loading...

Спорт

„Сините“ заминаха за Хърватия без новите

Лев­ски замина за лагера в Умаг (Хър­ватия) с група от 25 играчи. Треньорът Славиша Стоянович и новите попъл­нения Звонимир Микулич и Ребин Сул…

Прочети още:

Loading...

Свят

Тръмп беше подложен за исторически втори път на импийчмънт в историята

Тръмп беше подложен за исторически втори път на импийчмънт в историята

Може да му забранят да кандидатства отново за публична длъжност

Камарата на пред­с­тавителите на САЩ гласува президен­тът Доналд Тръмп за втори …

Прочети още:

Loading...