Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 213, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Търговско лоби понижи рязко оценката си за реколтата от пшеница в ЕС

Търговско лоби понижи рязко оценката си за реколтата от пшеница в ЕС

Търговско лоби понижи рязко оценката си за реколтата от пшеница в ЕС

В редов­ния си тримесечен отчет анализатори на Европейс­ката организация на тър­гов­ците със зър­нени храни, мас­лодайни семена, рас­тителни масла и шротове (COCERAL) коригираха рязко в посока на понижение оцен­ката си за рекол­тата от пшеница в Европейс­кия съюз през сел­с­кос­топан­с­кия сезон 20212022 г., започ­нал на 1 юли, с 2,4 млн. тона спрямо прог­нозираната през май до 128,6 млн. тона, съобщи елек­т­рон­ното издание АПК-Информ. Въп­реки това рекол­тата остава доста над изк­лючително слабата миналогодишна, когато бяха ожънати 118,7 млн. тона. Промяната на оцен­ката е след­с­т­вие от по-голямото от очак­ваното свинане на засетите площи с пшеница във Фран­ция и Гер­мания, съот­ветно до 4,94 млн. и 2,92 млн. хек­тара.

Екс­пер­тите вече оценяват рекол­тата от пшеница във Фран­ция на 35,11 млн. тона и добивите на 7,1 тона от хек­тар при 29,19 млн. тона и 6,85 тона от хек­тар през сезон 20202021 г. Произ­вод­с­т­вото в Гер­мания се очаква на ниво от 21,15 млн. тона при добиви от 7,26 тона от хек­тар, след като през миналия сезон тя бе 21,96 млн. тона при 7,83 тона от хек­тар.

От COCERAL са понижили и оцен­ката си за рекол­тата от ечемик в ЕС с 1,9 млн. тона до 53,5 млн. тона. За срав­нение — през сезон 20202021 г. в ЕС бяха приб­рани 55,7 млн. тона ечемик.

Прог­нозата за рекол­тата от царевица в ЕС обаче е завишена с 2,3 млн. тона спрямо пред­виж­дането през май до 67 млн. тона. През миналия сезон рекол­тата от царевица в ЕС бе 62,5 млн. тона.

България

Икономика

Култура

Радиооркестърът ще има концерт със солиста на Кралския Концертгебау Мирослав Петков

Радиоор­кес­търът с маес­тро Марк Кадин ще има кон­церт с учас­тието на солиста на Крал­с­кия Кон­цер­т­гебау оркес­тър в Амс­тер­дам — Мирос­лав Пет­ков. …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Александър Шаламанов: Славия е отборът на моя живот

Александър Шаламанов: Славия е отборът на моя живот

Защитникът е поздравен от Еузебио, след като му е отнел топката с брилянтен шпагат без да го докосне

Славия ще кръсти стадиона си “Алек­сан­дър…

Прочети още:

Loading...

Свят